Ett uppföljningssystem för barnpolitiken

Ett uppföljningssystem för barnpolitiken Ds 2007:9. Slutrapport från arbetsgruppen med uppgift att utveckla indikatorer för barnpolitiken

Svensk sjuksköterskeförening har svarat på remissen och tillstyrker förslaget.

Klicka på länken nedan för att läsa remissvaret.

Ett uppföljningssystem för barnpolitiken