Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Vi stärker sjuksköterskans profession
Publikationer inom området etik

Publikationer

Våra publikationer tar upp kunskap inom omvårdnad med utgångspunkt i sjuksköterskors olika arbetsområden såsom: e-hälsa, etik, forskning och utveckling, hälsofrämjande arbete samt utbildning.

Tillsammans med våra sektioner och nätverk har vi tagit fram kompetensbeskrivningar och i serien Svensk sjuksköterskeförening om… synliggör vi ställningstaganden kring strategiskt viktiga områden för att bedriva god omvårdnad.

Nya publikationer

 • Bild på kompetensbeskrivningen för legitimerad sjuksköterska med specialisering inom stomiterapi

  Sjuksköterska med specialisering inom stomiterapi

  3 april 2017
  Kompetensbeskrivningen har tagits fram för att vara ett stöd för stomiterapeuter, vård-verksamheter, beslutsfattare och lärosäten. Den avser att förtydliga stomiterapeutens professionella kompetens.
 • Bild på omslaget för En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier

  En etisk kompass - för sjuksköterskor i sociala medier

  26 januari 2017
  En etisk kompass för sjuksköterskor i sociala medier är en vägledning för sjuksköterskor som använder sociala medier i tjänsten och privat. Skriften utgår från utgår från Sjuksköterskornas etiska kod och Värdegrund för omvådnad.
 • Bild på omslag av publikationen

  Sjuksköterskans profession - grunden för din legitimation

  14 november 2016
  Svensk sjuksköterskeförening har tagit fram en broschyr där du kan läsa om vad professionen som legitimerad sjuksköterska innebär, vad det betyder för den enskilda sjuksköterskan, patienter och närstående men även för omvårdnadens kvalitet.
 • Bild på framsida

  Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning

  9 september 2016
  Etiska riktlinjer för patienters medverkan i klinisk undervisning riktar sig till dig som är program- och kursansvarig inom vårdutbildningar på grundutbildningsnivå, till kliniska verksamhetschefer och handledare som tar emot studenter som gör sin verksamhetslagda utbildning.
 • Bild på omslag Säker vård

  Säker vård

  18 augusti 2016
  Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet har beskriver på ett tillgängligt sätt vilken kompetens vårdens professioner behöver för att kunna ge en säker vård.
 • Bild på omslag omvårdnad - forskning och framtid strategi för forskning inom omvårdnad

  Omvårdnad - forskning och framtid

  16 augusti 2016
  Omvårdnad – forskning och framtid är Svensk sjuksköterskeförenings nya strategi för forskning inom omvårdnad. Den tar upp vikten av omvårdnadsforskning för en personcentreras och säker vård och hur forskningen kan organiseras och finansieras.
 • Fotografi på sjuksköterskor

  Det här är Svensk sjuksköterskeförening

  3 februari 2014
  I medlemsbroschyren ”Det här är Svensk sjuksköterskeförening” kan du läsa om medlemsförmåner, vad föreningen arbetar med och vikten av att du som är sjuksköterska är med i din professionsförening.

Senast publicerad: 2013-09-23

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Omvårdnads- magasinet

Vår medlemstidning håller dig uppdaterad om ny omvårdnadsforskning och aktuella omvårdnadsfrågor i klinisk verksamhet.

Mer om Omvårdnadsmagasinet
Omslag Omvårdnadmagasinet nr 1, 2017