Ny sjuksköterskeorganisation för internationella frågor

Sjuksköterskornas världsorganisation Internationell Council of Nurses (ICN) har beviljat medlemskap för den av Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening nybildade organisationen Joint virtual Swedish nurse organisation- for international work (JSNO). Syftet med att bilda en gemensam internationell sjuksköterskeorganisation mellan Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening är att stärka svenska sjuksköterskors röst internationellt.

Genom att dra fördel av Vårdförbundets och Svensk sjuksköterskeförenings kunskaper och erfarenheter inom olika områden skapas goda förutsättningar till både inflytande och aktiva bidrag till ICNs arbete. Dessutom kan vi genom den nya organisationen nyttja personella resurser på ett mer effektivt sätt vilket gynnar båda organisationernas medlemmar.

-Vi är oerhört stolta och glada över den nya organisationen. I dag är de internationella frågorna väldigt komplexa vilket kräver bred kompetens. Genom vårt samarbete kommer vi att kunna påverka sjuksköterskornas internationella arbete på ett nytt sätt, säger Ami Hommel, ordförande för Svensk sjuksköterskeförening.

ICN samlar drygt 130 nationella sjuksköterskeorganisationer från hela världen och representerar därigenom över 20 miljoner sjuksköterskor. Organisationen startades 1899 och är det ledande internationella organet för sjuksköterskeprofessionen. https://www.icn.ch/

-Vi har haft ett mycket bra samarbete mellan Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening som vi nu formaliserar och förstärker genom ett gemensamt medlemskap i ICN. Det internationella samarbetet är viktigt för våra medlemmar, som är eftertraktade kompetenser även utomlands och som ofta arbetar som volontärer under någon period av sin karriär, säger Sineva Ribiero, ordförande, Vårdförbundet.

Svensk sjuksköterskeförening var medlemmar i ICN mellan år 1929 och 1990 samt kollaborativ medlem mellan 2003 och 2018. Vårdförbundet var medlemmar i ICN från 1990 fram till 2018. Dessa svenska organisationer är från och med 1/1 2019 med i ICN som den nya gemensamma organisationen “Joint virtual Swedish nurse organisation- for international work”, JSNO.

För ytterligare information kontakta Svensk sjuksköterskeförening via 08- 412 24 00