Årets ledare i omvårdnad 2019

I år tilldelas Magnus Flodberg, Svensk sjuksköterskeförenings stipendium Årets ledare i omvårdnad. Stipendiet delas ut vid konferensen Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Uppsala den 15-16 oktober 2019.

Magnus Flodberg är vårdenhetschef inom funktionsområde Pre- och postoperativ vård, samt smärtvård på Karolinska universitetssjukhuset. Han är även specialistsjuksköterska inom intensivvård. Magnus Flodberg har under många år lyckats synliggöra sina medarbetare och vikten av god omvårdnad. Han har ett stort personligt engagemang i sitt arbete och arbetar kontinuerligt med förbättringsarbete för god vårdkvalitet, patientsäkerhet och arbetsmiljö. Genom sin goda sociala kompetens, tydlighet och lyhördhet får han varje medarbetare och chefskollega att känna sig trygg, sedd och hörd.

Juryns motivering

Genom ett ständigt strategiskt och visionärt tänkande i kombination med väl förankrat och strukturerat arbete utvecklar Magnus Flodberg tillsammans med övriga i ledningsgruppen, samt med medarbetarna kvaliteten av vården för det stora antal patienter som vårdas på enheten. Han arbetar med att synliggöra hur god och säker omvårdnad har betydelse för patienternas utfall och upplevelse, samt förmedlar detta till medarbetarna som på så sätt känner en stor delaktighet i arbetet och ansvar för verksamheten. Han är en tydlig och inspirerande ledargestalt för de omvårdnadschefer som ingår i hans team och en stabil samarbetspartner för enhetens medicinskt ansvariga.