Nursing now Sweden lanseras av Sheila Tlou, tidigare chef för UNAIDS och hälsominister i Botswana, Ami Hommel, ordförande Svensk sjuksköterskeförening, Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet och Charlotta George, Chief Nurse Officer för Sverige och sakkunnig i patientsäkerhet vid Socialstyrelsen

Nursing Now Sweden lanserades på Sjuksköterskedagarna

Sjuksköterskor har en nyckelfunktion för att bidra till hälsa i samhället. För att visa betydelsen av sjuksköterskors omvårdnadskompetens och att den behövs på alla nivåer i vård och omsorg lanserar nu Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet satsningen Nursing Now Sweden. Sheila Tlou, tidigare chef för UNAIDS och hälsominister i Botswana, en av satsningens ambassadörer talar på Sjuksköterskedagarna i Stockholm den 20-21 november.

Förutom Sheila Tlou är Sineva Ribeiro, ordförande för Vårdförbundet, och Ami Hommel, ordförande Svensk sjuksköterskeförening, samt Charlotta George, Chief Nurse Officer för Sverige och sakkunnig i patientsäkerhet vid Socialstyrelsen, på plats under lanseringen som äger rum cirka kl 11 den 20 november. Ta chansen att intervjua dessa om Nursing Now-satsningen.

Bakom den svenska Nursing Now-satsningen står Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet. Satsningen pågår till slutet av år 2020, då Florence Nightingale skulle ha fyllt 200 år. Nursing Now är ett globalt initiativ från International Council of Nurses (ICN) och World Health Organisation (WHO) som tar avstamp i Triple Impact-rapporten som bland annat visar att sjuksköterskors omvårdnadskompetens bidrar till jämlik vård, förbättrad hälsa och bidrar till en positiv utveckling för samhällsekonomin.

Ami Hommel, pressbild: https://www.swenurse.se/Sa-tycker-vi/Pressbilder/

Sineva Ribeiro, pressbild: https://www.vardforbundet.se/press/pressbilder/sineva-ribeiro/

Mer om Sjuksköterskedagarna: https://www.swenurse.se/Kalendarium/sjukskoterskedagarna/

Vill du intervjua någon av företrädarna kontakta:
Jon Landquist
jon.landquist@swenurse.se
Informatör, Svensk sjuksköterskeförening
070-790 38 69

 • Sjuksköterskedagarna 2018

  I år kommer över 600 deltagare till Sjuksköterskedagarna, sjuksköterskornas stora konferens, för att ta del av det senaste inom omvårdnad. Konferensen spänner över stora områden som ledarskap för omvårdnad och personcentrerad vård under temat ”God omvårdnad för alla – sjuksköterskans etiska utmaning”.
 • Nursing Now Sweden lanseras på Sjuksköterskedagarna

  I samband med Sjuksköterskedagarna lanserar Svensk sjuksköterskeförening, tillsammans med Vårdförbundet, Nursing Now Sweden.
 • Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium 2018

  Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 108 000 SEK för år 2018 går till doktorand och specialistsjuksköterskan Lina Bergman, Göteborgs Universitet.
 • Årets ledare i omvårdnad är Håkan Kerrén

  Svensk sjuksköterskeförenings stipendium Årets ledare i omvårdnad 2018 har tilldelats Håkan Kerrén, specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård och verksamhetschef vid verksamhetsområde Akutsjukvård, Helsingborgs lasarett, Skånevård Sund inom Region Skåne.