Håkan Kerrén är årets ledare i omvårdnad 2018
Håkan Kerrén är årets ledare i omvårdnad 2018

Årets ledare i omvårdnad är Håkan Kerrén

Svensk sjuksköterskeförenings stipendium Årets ledare i omvårdnad 2018 har tilldelats Håkan Kerrén, specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård och verksamhetschef vid verksamhetsområde Akutsjukvård, Helsingborgs lasarett, Skånevård Sund inom Region Skåne.

Håkan Kerrén har tidigare varit enhetschef respektive områdeschef inom Region Skånes ambulanssjukvård. I sin roll som ledare för ambulans- och akutsjukvården har han verkat för att lyfta fram sjuksköterskornas profession. Sedan 2017 är han verksamhetschef för akutsjukvården i Skånevård Sund. Stipendiet kommer delas ut vid VFU konferensen den 10-11 oktober.

Juryns motivering är följande:

Håkan Kerrén är som verksamhetschef ett stort stöd för att utveckla sjuksköterskornas professionsområde omvårdnad inom akutsjukvård. Genom sitt ledarskap skapar han förutsättningar och strukturer för ökad omvårdnadskompetens där behov av kvalitetsutveckling och förbättringsarbete identifieras och åtgärdas. Särskilda funktioner för specialistsjuksköterskor, samverkan med lärosäten och införandet av ett personcentrerat förhållningssätt i vården ökar såväl patientsäkerhet som evidensbaserad omvårdnadskvalitet med nöjdare patienter och ökad arbetstillfredsställelse.”

Andreas Rantala. Dr. Med vet., ambulanssjuksköterska, universitetsadjunkt Lunds universitet nominerade Håkan Kerrén.

Utdrag ur nomineringstexten

– Kerrén har omgivit sig av specialistsjuksköterskor som varit i spetskompetens inom sina respektive område, t ex utbildningsansvarig där särskild tonvikt lagts vid professions utveckling. Kvalitetsansvarig där särskild tonvikt lagts vid att identifiera och lyfta fram kvalitetsindikatorer inom omvårdnad utifrån bl a avvikelser. Forskningsansvarig, hos vilken tonvikten lagts vid att få professionen att konsumera forskning, sammanställa för ämnesområdet aktuell forskning samt stimulera medarbetarna att genomföra utvecklings-/kvalitets-/forskningsprojekt (projekt) med tonvikt på omvårdnad inom den aktuella kontexten. Dessa exempel är till fullo delegerade till respektive funktion, som också ingår som en naturlig del i verksamhetens ledningsgrupp.

– För medarbetare ges förutsättningar att bedriva projekt inom omvårdnad, med motprestationskrav att medarbetarna ska söka forskningsmedel när sådana utlyses.

– Kerrén har sett vinster med att ha etablerat kontakt med akademin (främst Lunds Universitet) för att kunna bidra medarbetarnas utveckling i sin profession. Samarbetet har genererat en disputerad sjuksköterska, en sjuksköterska i pågående forskarutbildning samt flera mastersstudenter.

– Projekt ses som en naturlig del av sjuksköterskornas kompetens och vikt läggs vid att aktuella resultat omsätts i klinisk praxis. Därtill använder Kerrén forskningsresultat för att argumentera för sjuksköterskornas professionsområde till politiker och högre tjänstemän samt använder aktuella resultat (och det faktum att det bedrivs projekt ”på riktigt”) som marknadsföring för verksamheten och i jobbannonser.

– Aktuella resultat från projekt samt kvalitetsansvarigs arbete integreras som en naturlig del i verksamhetens introduktions- respektive fortlöpande utbildningsprogram.

– Verksamheten implementerar i skrivande stund personcentrerad vård som ett övergripande förhållningssätt, snarare än som en ”metod”, vilket stöds av forskning som bedrivits inom den specifika kontexten.

Fler pressmeddelanden 2018

 • Sjuksköterskedagarna 2018

  I år kommer över 600 deltagare till Sjuksköterskedagarna, sjuksköterskornas stora konferens, för att ta del av det senaste inom omvårdnad. Konferensen spänner över stora områden som ledarskap för omvårdnad och personcentrerad vård under temat ”God omvårdnad för alla – sjuksköterskans etiska utmaning”.
 • Nursing Now Sweden lanseras på Sjuksköterskedagarna

  I samband med Sjuksköterskedagarna lanserar Svensk sjuksköterskeförening, tillsammans med Vårdförbundet, Nursing Now Sweden.
 • Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium 2018

  Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 108 000 SEK för år 2018 går till doktorand och specialistsjuksköterskan Lina Bergman, Göteborgs Universitet.
 • Årets ledare i omvårdnad är Håkan Kerrén

  Svensk sjuksköterskeförenings stipendium Årets ledare i omvårdnad 2018 har tilldelats Håkan Kerrén, specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård och verksamhetschef vid verksamhetsområde Akutsjukvård, Helsingborgs lasarett, Skånevård Sund inom Region Skåne.