Foto på Karuna Dahlberg tar emot 2017 års doktorandstipendium av Ami Hommel, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening
Karuna Dahlberg tar emot 2017 års doktorandstipendium av Ami Hommel, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening

Omvårdnadsforskning om e-hälsa belönas

Karuna Dahlberg tilldelas Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 107 000 kronor för sin forskning om stöd till patienter som genomgått dagkirurgi. Hon har utvärderat en digital lösning för mobilen där patienten kan skatta sina symtom såsom sårsmärta, sömnsvårigheter och välbefinnande.

Resultaten visar säkerställd bättre postoperativ återhämtning för gruppen som använt RAPP (Recovery Assessement by Phone Points) jämfört med kontrollgrupp. Patienten kan även förmedla om det finns behov av att bli kontaktad av en sjuksköterska och blir då uppringd inom 24 timmar.

Karuna Dahlberg är specialistsjuksköterska inom intensivvård, anställd vid ANIVA-kliniken Universitetssjukhuset Örebro och doktorand vid Institutionen för hälsovetenskaper, Örebro universitet. Hennes projekt svarar väl mot behovet av att beforska e-hälsoverktyg innan de tas i bruk. Karuna har bland annat genomfört en multicenterstudie för att utvärdera effekten och även undersökt kostnaderna för hälso- och sjukvårdskonsumtion som var lägre för gruppen som använde den digitala lösningen. Projektet har potential att förbättra uppföljning och omvårdnad och bidra till säker vård för de nära två miljoner personer som årligen går igenom dagkirurgiska ingrepp.

Hur känns det att få utmärkelsen?
– Jättekul och mycket hedrande!

Vad händer härnäst?
 Jag åker till Australien på en konferens inom perioperativ omvårdnad, där kommer jag att besöka postoperativa vårdavdelningar, lyssna på intressanta föreläsningar och forskningsprojekt och även att hålla en presentation. Sedan fortsätter arbetet med delstudie fyra och att skriva avhandlingens ramberättelse.

Vad hoppas du uppnå med din forskning?
– Att patienten blir mer delaktig genom att själv få rapportera kring sin postoperativa återhämtning samt får möjligheten att bestämma när och om kontakt med den dagkirurgiska enheten behövs. När vi mäter och följer upp patienternas postoperativa återhämtning så kan vi utvärdera och utveckla vården för dem som genomgår en dagkirurgisk operation.

Pressbild på Karuna Dahlberg (2 MB, öppnas i nytt fönster)

Kontakt

Karuna Dahlberg
0709–908942
karuna.dahlberg@oru.se

Ami Hommel
Ordförande Svensk sjuksköterskeförening
073-046 88 72
ami.hommel@swenurse.se

Om Doktorandstipendiet

Genom Doktorandstipendiet stödjer Svensk sjuksköterskeförening forskning inom omvårdnad som kan bidra till att förnya och förbättra vård och omsorg för patienter och närstående.

Svensk sjuksköterskeförenings motivering

Projektet har stor potential att förbättra uppföljning och omvårdnad för den stora grupp patienter som genomgår dagkirurgiska operationer och därigenom bidra till säker vård. Projektet svarar väl mot det stora behovet av att beforska e-hälsoverktyg innan de tas i bruk. På ett föredömligt sätt inkluderar projektet såväl validering av innehållet, effekt på postoperativ återhämtning som hälsoekonomisk utvärdering. Den beskrivna informationssäkerheten är hög med krypterad datatrafik och säker inloggning.

Projektet består av fyra väldesignade studier med hög vetenskaplig kvalitet samt stor bredd och variation i metodval. Karuna har bland annat genomfört en randomiserad kontrollerad multicenterstudie för att utvärdera effekten som visade signifikant bättre postoperativ återhämtning för gruppen som använt RAPP jämfört med kontrollgrupp. Hälsoekonomisk utvärdering visar även på lägre kostnad för hälso- och sjukvårdskonsum för interventionsgruppen. En kvalitativ studie för att utforska deltagarnas erfarenheter pågår.

Karuna visar på en mycket lovande förmåga att utveckla omvårdnaden både kunskapsmässigt och kliniskt. Parallellt med doktorandstudierna bedriver hon undervisning och arbetar kliniskt inom postoperativ och dagkirurgisk verksamhet, vilket utgör en god grund för kunskapsutbyte och införande av forskningsresultat. Karuna har även planlagt ett internationellt forskningssamarbete.

Bedömning

Bedömningen har utgått från fastställda kriterier för vetenskaplig kvalitet och forskningens relevans för patienter och närstående. Meriterande har varit genomförd halvtidsbedömning av doktorandstudier och samverkan med klinisk verksamhet. Svensk sjuksköterskeförenings styrelse utser stipendiaten.