Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910

Pressmeddelanden 2017

På den här sidan hittar du Svensk sjuksköterskeförenings pressmeddelanden och ställningstaganden under år 2017.

Aktuella pressmeddelanden

  • Uttalande om vårdnära tjänster

    Svensk sjuksköterskeförening samlad till föreningsstämma 2017 anser att hög kvalitet i vården kräver hög omvårdnadskompetens nära patienten.
  • Jämlik vård och hälsa - Svensk sjuksköterskeförenings nya strategi

    Trots att vi lever i ett välmående land och att lagen anger att målet är en god hälsa och en vård på lika villkor för hela befolkningen, så är vården och hälsan ojämlik. Ojämlikheterna är stora och bestående och det finns stora skillnader mellan socioekon
  • Sveriges sjuksköterskor får en ny kompetensbeskrivning

    Svensk sjuksköterskeförenings kompetensbeskrivning är tänkt att vara ett stöd för alla legitimerade sjuksköterskor, sjuksköterskestudenter, verksamhetsansvariga och lärare på landets lärosäten. Den beskriver den legitimerade sjuksköterskans självständiga ...

Senast publicerad: 2017-05-09