Rätt att själv få avgöra behov av särskilt boende

Äldre personers rätt till särskilt boende regleras av socialtjänstlagen. Socialtjänstens omsorg om äldre ska inriktas på att äldre personer får leva ett värdigt liv och känna välbefinnande (Socialtjänstlagen, SoL. 5 kap. 4 §). Ändå får många personer avslag på sin ansökan om särskilt boende med motivering att behov inte föreligger eller att behoven kan tillgodoses på annat sätt.

Svensk sjuksköterskeförening menar att det är den äldre personen själv som ska avgöra om och när hen vill flytta till ett särskilt boende. Svensk sjuksköterskeförening anser att alla personer över 80 år ska ha rätten att få en plats på särskilt boende. Kommunerna ska inte kunna neka plats.

Ania Willman
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Kontakt
Ing-Marie Moegelin
Sakkunnig äldrefrågor
Svensk sjuksköterskeförening
ing-marie.moegelin@swenurse.se
tfn 0706-22 56 26

Aktuella pressmeddelanden

 • Uppmaning till sjuksköterskor i Förenade arabemiraten

  1 april 2019
  Sjuksköterskornas- och Barnmorskornas etiska råd uppmanar sjuksköterskor att inte medverka till att kvinnor straffas för sex utanför äktenskapet
 • Ny sjuksköterskeorganisation för internationella frågor

  31 januari 2019
  ICN har beviljat medlemskap för den av Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening nybildade organisationen Joint virtual Swedish nurse organisation- for international work (JSNO)
 • Premiär för Omvårdnadspodden

  24 januari 2019
  I dag den 24 januari är det premiär för Svensk sjuksköterskeförenings podd "Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra". Omvårdnadspodden leds av Stina Oscarsson samhällsdebattör, regissör, författare och allmänhetens representant i sjuksköterskornas etiska råd.