Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening lyfter forskning i ny tidskrift

Vård i Norden publicerar artiklar om vårdvetenskap och omvårdnad. Tidskriften är viktig eftersom den lyfter omvårdnadsforskning och omvårdnadsutveckling i en nordisk kontext. Den 15 mars 2014 utkommer första numret av Vård i Norden med ny chefredaktör.

– Vi vill lyfta forskningen inom våra vetenskapsområden: vårdvetenskap och omvårdnad. Det här är ett bra sätt, säger Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet.

– Vård i Norden är unik då den utgår ifrån den Nordiska modellens välfärdssamhälle. Ur det perspektivet kan tidskriften bidra med att synliggöra omvårdnadsforskningen i Norden säger Ania Willman, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening.

För ett år sedan var Vård i Norden nära nedläggning. Men nu har Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening bestämt sig för att ta över ansvaret.

– Det känns skönt att Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening tar ansvar för tidningen. Det är en utmaning för mig att leda tidskriften, men jag börjar få idéer och ser med optimism på mitt uppdrag, säger den nya chefredaktören Kim Lützén som är sjuksköterska och i många år har haft en professur i omvårdnad vid bland annat Ersta Sköndal högskola och Högskolan Dalarna. Nu är hon ansluten som senior forskare vid Karolinska institutet.

– Jag välkomnar nya skribenter bland forskarna och jag välkomnar särskilt studenter som läsare. Det är viktigt att ta del av aktuell forskning för att hålla sig uppdaterad både för vården och för den personliga utvecklingen. Kanske blir någon ung student inspirerad av artiklarna och väljer forskarbanan, säger Kim Lützén.

Det finns 124 professorer i vårdvetenskap och omvårdnad.

– Vi ser gärna att de blir fler, säger Sineva Ribeiro.

Kontakt:
Åsa Andersson
Strategisk rådgivare
Svensk sjuksköterskeförening
070-761 46 23

Aktuella pressmeddelanden

 • Sjuksköterskedagarna 2018

  22 november 2018
  I år kommer över 600 deltagare till Sjuksköterskedagarna, sjuksköterskornas stora konferens, för att ta del av det senaste inom omvårdnad. Konferensen spänner över stora områden som ledarskap för omvårdnad och personcentrerad vård under temat ”God omvårdnad för alla – sjuksköterskans etiska utmaning”.
 • Nursing Now Sweden lanseras på Sjuksköterskedagarna

  20 november 2018
  I samband med Sjuksköterskedagarna lanserar Svensk sjuksköterskeförening, tillsammans med Vårdförbundet, Nursing Now Sweden.
 • Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium 2018

  15 november 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 108 000 SEK för år 2018 går till doktorand och specialistsjuksköterskan Lina Bergman, Göteborgs Universitet.
 • Årets ledare i omvårdnad är Håkan Kerrén

  10 oktober 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings stipendium Årets ledare i omvårdnad 2018 har tilldelats Håkan Kerrén, specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård och verksamhetschef vid verksamhetsområde Akutsjukvård, Helsingborgs lasarett, Skånevård Sund inom Region Skåne.