Till Sveriges nye statsminister Stefan Löfven

Uttalande från Svensk sjuksköterskeförenings Ordföranderåd den 2 oktober 2014. Den nya regeringen har ett stort nationellt ansvar för att vården har tillgång till medarbetare med hög kompetens, eftersom rätt kompetens är en nödvändighet för säker vård. Svensk sjuksköterskeförening med sektioner och nätverk är allvarligt oroade över hälso- och sjukvårdens och omsorgens brist på specialistsjuksköterskor. Det finns redan idag många exempel på avdelningar/enheter som tvingats stänga på grund av brist på specialistsjuksköterskor.

Svensk sjuksköterskeförening har otaliga gånger uppmärksammat behovet av fler specialistsjuksköterskor och bristen på nationell samordning. För att uppnå en dimensionering av specialistsjuksköterskeutbildningen som täcker behovet krävs ett Nationellt samverkansorgan.

Svensk sjuksköterskeförening ser fram emot en fortsatt dialog om hur förutsättningar för fler specialistsjuksköterskor kan skapas.

Svensk sjuksköterskeförenings ordföranderåd uppmanar regeringen att:

 • Skapa ett nationellt samverkansorgan för specialistsjuksköterskeutbildningen
 • Öronmärka statsanslag och specialistutbildningsplatser till lärosätena i ett regleringsbrev
 • Dimensionera antalet specialistutbildningsplatser till kravet på en säker vård


Kontakt:
Ing-Marie Moegelin            
Sakkunnig i utbildnings- och äldrefrågor        
Svensk sjuksköterskeförening            
070-622 56 26

Ania Willman
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Aktuella pressmeddelanden

 • Ny sjuksköterskeorganisation för internationella frågor

  31 januari 2019
  ICN har beviljat medlemskap för den av Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening nybildade organisationen Joint virtual Swedish nurse organisation- for international work (JSNO)
 • Premiär för Omvårdnadspodden

  24 januari 2019
  I dag den 24 januari är det premiär för Svensk sjuksköterskeförenings podd "Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra". Omvårdnadspodden leds av Stina Oscarsson samhällsdebattör, regissör, författare och allmänhetens representant i sjuksköterskornas etiska råd.