Till Sveriges nye statsminister Stefan Löfven

Uttalande från Svensk sjuksköterskeförenings Ordföranderåd den 2 oktober 2014. Den nya regeringen har ett stort nationellt ansvar för att vården har tillgång till medarbetare med hög kompetens, eftersom rätt kompetens är en nödvändighet för säker vård. Svensk sjuksköterskeförening med sektioner och nätverk är allvarligt oroade över hälso- och sjukvårdens och omsorgens brist på specialistsjuksköterskor. Det finns redan idag många exempel på avdelningar/enheter som tvingats stänga på grund av brist på specialistsjuksköterskor.

Svensk sjuksköterskeförening har otaliga gånger uppmärksammat behovet av fler specialistsjuksköterskor och bristen på nationell samordning. För att uppnå en dimensionering av specialistsjuksköterskeutbildningen som täcker behovet krävs ett Nationellt samverkansorgan.

Svensk sjuksköterskeförening ser fram emot en fortsatt dialog om hur förutsättningar för fler specialistsjuksköterskor kan skapas.

Svensk sjuksköterskeförenings ordföranderåd uppmanar regeringen att:

 • Skapa ett nationellt samverkansorgan för specialistsjuksköterskeutbildningen
 • Öronmärka statsanslag och specialistutbildningsplatser till lärosätena i ett regleringsbrev
 • Dimensionera antalet specialistutbildningsplatser till kravet på en säker vård


Kontakt:
Ing-Marie Moegelin            
Sakkunnig i utbildnings- och äldrefrågor        
Svensk sjuksköterskeförening            
070-622 56 26

Ania Willman
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Aktuella pressmeddelanden

 • Sjuksköterskedagarna 2018

  22 november 2018
  I år kommer över 600 deltagare till Sjuksköterskedagarna, sjuksköterskornas stora konferens, för att ta del av det senaste inom omvårdnad. Konferensen spänner över stora områden som ledarskap för omvårdnad och personcentrerad vård under temat ”God omvårdnad för alla – sjuksköterskans etiska utmaning”.
 • Nursing Now Sweden lanseras på Sjuksköterskedagarna

  20 november 2018
  I samband med Sjuksköterskedagarna lanserar Svensk sjuksköterskeförening, tillsammans med Vårdförbundet, Nursing Now Sweden.
 • Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium 2018

  15 november 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 108 000 SEK för år 2018 går till doktorand och specialistsjuksköterskan Lina Bergman, Göteborgs Universitet.
 • Årets ledare i omvårdnad är Håkan Kerrén

  10 oktober 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings stipendium Årets ledare i omvårdnad 2018 har tilldelats Håkan Kerrén, specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård och verksamhetschef vid verksamhetsområde Akutsjukvård, Helsingborgs lasarett, Skånevård Sund inom Region Skåne.