Skarpare förslag behövs för att fylla behovet av specialistutbildade sjuksköterskor

Universitetskanslersämbetet har släppt rapporten Specialistsjuksköterskor och vårdens behov – en intervjustudie.

Svensk sjuksköterskeförening ser det som en framgång att rapporten rekommenderar:

 • Vården att skapa incitament för sjuksköterskor att specialistutbilda sig.

 • Regeringen att inkludera krav på strategier för försörjning med omvårdnads-kompetens/specialistutbildade sjuksköterskor i satsningar som syftar till att förbättra den kommunala vården.

 • Långsiktig statlig finansiering till lärosätenas specialistutbildningar.


Dessa förslag är dock inte tillräckliga. Svensk sjuksköterskeförening har otaliga gånger uppmärksammat behovet av fler specialistutbildade sjuksköterskor och den komplexitet och brist på samordning som i dag råder. Något som rapporten väl beskriver.

Nationellt samverkansorgan

Svensk sjuksköterskeförening anser att det krävs ett Nationellt samverkansorgan för planering och dimensionering av sjuksköterskors grund- och specialistutbildningar vilket rapporten tillstyrker. Trots detta rekommenderar Universitetskanslersämbetet ändå inte en nationell samordning utan hoppas på ett bättre regionalt samarbete.

I dag är 47 procent av sjuksköterskorna specialistutbildade. Inom kommunal äldrevård har knappt två procent av sjuksköterskorna en specialistutbildning. För en säker vård bör antalet specialistutbildade sjuksköterskor snarare vara 70 procent.

Situationen är akut och då räcker det inte att be regeringen överväga om det behövs en ekonomisk satsning för extra specialistutbildningsplatser. Pengar behöver öronmärkas omedelbart.

Svensk sjuksköterskeförening anser att:

 • ett nationellt samverkansorgan måste skapas

 • öronmärka pengar måste skapas till fler specialistutbildningsplatser.

 

Kontakt
Ing-Marie Moegelin
Sakkunnig utbildningsfrågor
Svensk sjuksköterskeförening
070-622 56 26

Aktuella pressmeddelanden

 • Sjuksköterskedagarna 2018

  22 november 2018
  I år kommer över 600 deltagare till Sjuksköterskedagarna, sjuksköterskornas stora konferens, för att ta del av det senaste inom omvårdnad. Konferensen spänner över stora områden som ledarskap för omvårdnad och personcentrerad vård under temat ”God omvårdnad för alla – sjuksköterskans etiska utmaning”.
 • Nursing Now Sweden lanseras på Sjuksköterskedagarna

  20 november 2018
  I samband med Sjuksköterskedagarna lanserar Svensk sjuksköterskeförening, tillsammans med Vårdförbundet, Nursing Now Sweden.
 • Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium 2018

  15 november 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 108 000 SEK för år 2018 går till doktorand och specialistsjuksköterskan Lina Bergman, Göteborgs Universitet.
 • Årets ledare i omvårdnad är Håkan Kerrén

  10 oktober 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings stipendium Årets ledare i omvårdnad 2018 har tilldelats Håkan Kerrén, specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård och verksamhetschef vid verksamhetsområde Akutsjukvård, Helsingborgs lasarett, Skånevård Sund inom Region Skåne.