Sjuksköterskors specialistutbildning visar på bristande kvalitet och flera förbättringsområden

Svensk sjuksköterskeförening anser att resultatet av Universitetskanslersämbetets utvärdering är mycket allvarligt. Utvärderingen visar att en majoritet av specialistutbildningarna för sjuksköterskor får omdömet bristande kvalitet.

Av de 134 utbildningarna som utvärderats får 79 utbildningar omdömet bristande kvalitet, 48 omdömet hög kvalitet och 7 det högsta omdömet mycket hög kvalitet.

Utvärderingen visar att den verksamhetsförlagda utbildningen på många specialistutbildningar innehåller stora brister. Sjuksköterskor under specialistutbildning handleds inte sällan av sjuksköterskor som själva saknar specialist- och erforderlig akademisk kompetens. Svensk sjuksköterskeförening anser att verksamheterna behöver inrätta kliniska lektorat som stärker kopplingen mellan lärosäten och verksamhet. Verksamheten är ansvarig för att andelen specialistsjuksköterskor har sjunkit katastrofalt. Det har i hög utsträckning inneburit att verksamheten saknar handledare med rätt kompetens.

Svensk sjuksköterskeförening delar UKÄs bedömning att det är en styrka att utbildning leder till både en yrkes- och magister-/masterexamen. Det är glädjande att lärosätena överlag håller hög kvalitet när det gäller magister-/masterexamen.

Specialistsjuksköterskan ska vara specialist i omvårdnad och kunna omsätta kunskaper och färdigheter i många skiftande komplexa situationer. Forskning visar på ett direkt samband mellan sjuksköterskans kunskap och patienternas möjlighet till överlevnad, symtomminskning och välbefinnande. Patienter och närstående har rätt att ta del av omvårdnadsforskningens resultat.

Enlig utvärderingen behöver specialistutbildningarna ha tillgång till forskningsaktiva lektorer, docenter och professorer inom omvårdnad samt specialistområdet. En orsak till att många utbildningar har bristande kvalitet är att varje enskilt lärosäte har svårt att säkerställa hög kompetens för varje område. Det behövs ett Nationellt samverkansorgan där lärosäten, arbetsgivare och professionsföreträdare kan planera för lärosätenas kompetens och vårdens långsiktiga behov.

Svensk sjuksköterskeförening har under flera år krävt en ny modell för specialistutbildningen. För att möte vårdens utveckling behövs en förnyelse av utbildningskombinationer, inriktningar och fördjupningsområden samt utbildningens längd. En flexibel struktur för specialistutbildning underlättar samläsning mellan olika inriktningar och mellan lärosäten.

Svensk sjuksköterskeförening föreslår att regeringen tillsätter en utredning som skyndsamt lägger förslag till en ny modell till specialistutbildning för sjuksköterskor.

För mer information
Ing-Marie Moegelin
Sakkunnig utbildningsfrågor
Svensk sjuksköterskeförening
070-622 56 26

Ania Willman
Ordförande                         
Svensk sjuksköterskeförening

Aktuella pressmeddelanden

 • Årets ledare i omvårdnad 2019

  19 september 2019
  Årets ledare i omvårdnad 2019 går till Magnus Flodberg
 • Uppmaning till sjuksköterskor att inte medverka till att kvinnor straffas för sex utanför äktenskapet

  26 augusti 2019
  Sjuksköterskornas- och Barnmorskornas etiska råd fördömer den lagstiftning som finns i bland annat Förenade Arabemiraten som gör sex utanför äktenskapet kriminellt för kvinnan. Även i de fall kvinnan blivit våldtagen, lagförs kvinnan. Detta är ett brott ...
 • Uppmaning till sjuksköterskor i Förenade arabemiraten

  1 april 2019
  Sjuksköterskornas- och Barnmorskornas etiska råd uppmanar sjuksköterskor att inte medverka till att kvinnor straffas för sex utanför äktenskapet
 • Ny sjuksköterskeorganisation för internationella frågor

  31 januari 2019
  ICN har beviljat medlemskap för den av Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening nybildade organisationen Joint virtual Swedish nurse organisation- for international work (JSNO)
 • Premiär för Omvårdnadspodden

  24 januari 2019
  I dag den 24 januari är det premiär för Svensk sjuksköterskeförenings podd "Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra". Omvårdnadspodden leds av Stina Oscarsson samhällsdebattör, regissör, författare och allmänhetens representant i sjuksköterskornas etiska råd.