Sjuksköterskeutbildningarna håller hög kvalitet

Svensk sjuksköterskeförening är stolt och glad över att landets sjuksköterskeutbildningar i stor utsträckning håller hög kvalitet. Universitetskanslersämbetet har genomfört en omfattande nationell kvalitetsutvärdering av sjuksköterskeexamen och kandidatexamen. Resultatet visar att lärosätenas målmedvetna kvalitetsarbete har gett resultat.

Av de 24 utvärderade utbildningar som leder till sjuksköterskeexamen fick Malmö högskola omdömet Mycket hög kvalitet och 21 av de övriga lärosätena fick bedömningen Hög kvalitet. Endast två sjuksköterskeprogram bedömdes ha bristande kvalitet.

Utvärderingen visar att dagens studenter har en god förmåga att problematisera teoretiska och kliniska iakttagelser samt att flertalet lärosäten är överens om att benämna huvudområdet omvårdnad/omvårdnadsvetenskap.

Förutom sjuksköterskeexamen leder utbildningen till en kandidatexamen inom omvårdnad. Lärosätenas arbete, avseende utveckling av den vetenskapliga förankringen, har gett resultat.
Kvaliteten i studenternas självständiga arbeten har ökat.

Totalt har 25 utbildningars kandidatexamen granskats. Linnéuniversitetet fick omdömet Mycket hög kvalitet, 19 av de övriga lärosätena Hög kvalitet och fem Bristande kvalitet. De lärosäten som har fått omdömet Bristande kvalitet behöver vidta förbättringsåtgärder för att få behålla rätten att ge kandidatexamen.

Utvärderingen har även belyst viktiga generella förbättringsområden. Det finns för stora variationer när det gäller verksamhetsförlagd utbildning. Svensk omvårdnadsforskning är för osynlig i många utbildningar.

Svensk sjuksköterskeförenings bedömning är att sjuksköterskeutbildningarna framgångsrikt utvecklat en relevant yrkes- och akademisk utbildning. Studenterna ges goda förutsättningar att i sin profession självständigt ansvara för en kunskapsbaserad omvårdnad.

För mer information
Ania Willman               
Ordförande Svensk sjuksköterskeförening           
ania.willman@mah.se           
073-326 60 02

Ing-Marie Moegelin
Sakkunnig utbildningsfrågor
ing-marie.moegelin@swenurse.se
070-622 56 26

Aktuella pressmeddelanden

 • Årets ledare i omvårdnad 2019

  19 september 2019
  Årets ledare i omvårdnad 2019 går till Magnus Flodberg
 • Uppmaning till sjuksköterskor att inte medverka till att kvinnor straffas för sex utanför äktenskapet

  26 augusti 2019
  Sjuksköterskornas- och Barnmorskornas etiska råd fördömer den lagstiftning som finns i bland annat Förenade Arabemiraten som gör sex utanför äktenskapet kriminellt för kvinnan. Även i de fall kvinnan blivit våldtagen, lagförs kvinnan. Detta är ett brott ...
 • Uppmaning till sjuksköterskor i Förenade arabemiraten

  1 april 2019
  Sjuksköterskornas- och Barnmorskornas etiska råd uppmanar sjuksköterskor att inte medverka till att kvinnor straffas för sex utanför äktenskapet
 • Ny sjuksköterskeorganisation för internationella frågor

  31 januari 2019
  ICN har beviljat medlemskap för den av Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening nybildade organisationen Joint virtual Swedish nurse organisation- for international work (JSNO)
 • Premiär för Omvårdnadspodden

  24 januari 2019
  I dag den 24 januari är det premiär för Svensk sjuksköterskeförenings podd "Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra". Omvårdnadspodden leds av Stina Oscarsson samhällsdebattör, regissör, författare och allmänhetens representant i sjuksköterskornas etiska råd.