Nya vetenskapliga råd för Svensk sjuksköterskeförening

Svensk sjuksköterskeförening har utsett tio personer till vetenskapliga råd för åren 2014–2015. Råden bistår föreningens styrelse i att företräda vetenskapliga frågor inom omvårdnadsområdet. Vi är stolta och glada att kunna presentera följande namnkunniga företrädare för svensk omvårdnadsforskning som vetenskapliga råd.

Vetenskapliga råd inom området familjers och närståendes behov och situation i vård och omsorg
Eva Benzein, professor i vårdvetenskap Linneuniversitetet, Kalmar
eva.benzein@lnu.se

Anna Strömberg, professor i omvårdnad, Linköpings universitet, Linköping
anna.stromberg@liu.se

Vetenskapliga råd inom området palliativ vård och omvårdnad
Birgit Rasmussen Holritz, professor i omvårdnad, Lunds Universitet, Lund
birgit.rasmussen@med.lu.se

Joakim Öhlén, professor i palliativ vård Ersta Sköndal högskola och Ersta sjukhus, och gästprofessor i omvårdnad vid Göteborgs universitet/Sahlgrenska Akademin, Göteborg
joakim.ohlen@esh.se

Vetenskapligt råd inom området personcentrerad vård och omvårdnad
Inger Ekman, professor i omvårdnad, centrumföreståndare Göteborgs universitet/Sahlgrenska akademin, Göteborg
inger.ekman@fhs.gu.se

Vetenskapligt råd inom området omvårdnad för psykisk hälsa
Ingela Skärsäter, professor i omvårdnad, Göteborgs universitet/Sahlgrenska akademin, Göteborg och Halmstad högskola, Halmstad
ingela.skarsater@hh.se

Vetenskapliga råd inom området äldre personers vård och hälsa samt vårdmiljöer
Albert Westergren, professor omvårdnad, Högskolan Kristianstad, Kristianstad
Albert.Westergren@hkr.se

Anna-Karin Edberg, professor i geriatrisk omvårdnad, Högskolan Kristianstad, Kristianstad
anna-karin.edberg@hkr.se

Vetenskapligt råd inom området kvalitetsutveckling inom omvårdnad
Lena Gunningberg, professor i vårdvetenskap, Uppsala universitet, Uppsala
lena.gunningberg@pubcare.uu.se

Vetenskapligt råd inom barn och unga vuxnas hälsa samt implementering av forskningsresultat
Lars Wallin, professor i omvårdnad med inriktning mot implementeringsforskning, Högskolan Dalarna, Falun
lwa@du.se

Kontakt:
Elisabeth Strandberg
Sakkunnig forsknings- och e-hälsofrågor
Svensk sjuksköterskeförening
08 412 24 34

Aktuella pressmeddelanden

  • Ny sjuksköterskeorganisation för internationella frågor

    31 januari 2019
    ICN har beviljat medlemskap för den av Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening nybildade organisationen Joint virtual Swedish nurse organisation- for international work (JSNO)
  • Premiär för Omvårdnadspodden

    24 januari 2019
    I dag den 24 januari är det premiär för Svensk sjuksköterskeförenings podd "Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra". Omvårdnadspodden leds av Stina Oscarsson samhällsdebattör, regissör, författare och allmänhetens representant i sjuksköterskornas etiska råd.