Nya vetenskapliga råd för Svensk sjuksköterskeförening

Svensk sjuksköterskeförening har utsett tio personer till vetenskapliga råd för åren 2014–2015. Råden bistår föreningens styrelse i att företräda vetenskapliga frågor inom omvårdnadsområdet. Vi är stolta och glada att kunna presentera följande namnkunniga företrädare för svensk omvårdnadsforskning som vetenskapliga råd.

Vetenskapliga råd inom området familjers och närståendes behov och situation i vård och omsorg
Eva Benzein, professor i vårdvetenskap Linneuniversitetet, Kalmar
eva.benzein@lnu.se

Anna Strömberg, professor i omvårdnad, Linköpings universitet, Linköping
anna.stromberg@liu.se

Vetenskapliga råd inom området palliativ vård och omvårdnad
Birgit Rasmussen Holritz, professor i omvårdnad, Lunds Universitet, Lund
birgit.rasmussen@med.lu.se

Joakim Öhlén, professor i palliativ vård Ersta Sköndal högskola och Ersta sjukhus, och gästprofessor i omvårdnad vid Göteborgs universitet/Sahlgrenska Akademin, Göteborg
joakim.ohlen@esh.se

Vetenskapligt råd inom området personcentrerad vård och omvårdnad
Inger Ekman, professor i omvårdnad, centrumföreståndare Göteborgs universitet/Sahlgrenska akademin, Göteborg
inger.ekman@fhs.gu.se

Vetenskapligt råd inom området omvårdnad för psykisk hälsa
Ingela Skärsäter, professor i omvårdnad, Göteborgs universitet/Sahlgrenska akademin, Göteborg och Halmstad högskola, Halmstad
ingela.skarsater@hh.se

Vetenskapliga råd inom området äldre personers vård och hälsa samt vårdmiljöer
Albert Westergren, professor omvårdnad, Högskolan Kristianstad, Kristianstad
Albert.Westergren@hkr.se

Anna-Karin Edberg, professor i geriatrisk omvårdnad, Högskolan Kristianstad, Kristianstad
anna-karin.edberg@hkr.se

Vetenskapligt råd inom området kvalitetsutveckling inom omvårdnad
Lena Gunningberg, professor i vårdvetenskap, Uppsala universitet, Uppsala
lena.gunningberg@pubcare.uu.se

Vetenskapligt råd inom barn och unga vuxnas hälsa samt implementering av forskningsresultat
Lars Wallin, professor i omvårdnad med inriktning mot implementeringsforskning, Högskolan Dalarna, Falun
lwa@du.se

Kontakt:
Elisabeth Strandberg
Sakkunnig forsknings- och e-hälsofrågor
Svensk sjuksköterskeförening
08 412 24 34

Aktuella pressmeddelanden

 • Sjuksköterskedagarna 2018

  22 november 2018
  I år kommer över 600 deltagare till Sjuksköterskedagarna, sjuksköterskornas stora konferens, för att ta del av det senaste inom omvårdnad. Konferensen spänner över stora områden som ledarskap för omvårdnad och personcentrerad vård under temat ”God omvårdnad för alla – sjuksköterskans etiska utmaning”.
 • Nursing Now Sweden lanseras på Sjuksköterskedagarna

  20 november 2018
  I samband med Sjuksköterskedagarna lanserar Svensk sjuksköterskeförening, tillsammans med Vårdförbundet, Nursing Now Sweden.
 • Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium 2018

  15 november 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 108 000 SEK för år 2018 går till doktorand och specialistsjuksköterskan Lina Bergman, Göteborgs Universitet.
 • Årets ledare i omvårdnad är Håkan Kerrén

  10 oktober 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings stipendium Årets ledare i omvårdnad 2018 har tilldelats Håkan Kerrén, specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård och verksamhetschef vid verksamhetsområde Akutsjukvård, Helsingborgs lasarett, Skånevård Sund inom Region Skåne.