Nya utbildningsplatser kräver ett Nationellt samverkansorgan

Äntligen har regeringen öronmärkt statsanslag för sjuksköterskors specialistutbildning. Det är en bra början anser Svensk sjuksköterskeförening, men det räcker inte.

Svensk sjuksköterskeförening anser att dimensionering av antalet utbildningsplatser behöver vara relaterade till behovet av kompetens för en säker vård av patienterna. Ett målmedvetet arbete krävs för att nå upp till ett tillräckligt antal specialistutbildade sjuksköterskor i vården och omsorgen. Det behövs en formell struktur för samverkan, såväl nationellt som regionalt.

Med ett Nationellt samverkansorgan kan utbildningsanordnare, arbetsgivare och professionsföreträdare bättre än idag planera för vårdens och omsorgens behov. Utan ett samverkansorgan finns risk för kortsiktiga lösningar inom vissa specialistområden. Det kan ske på bekostnad av mindre attraktiva, men för vården minst lika viktiga specialistinriktningar.

Svensk sjuksköterskeförening föreslår att regeringen stärker satsningen med en ny modell för sjuksköterskors specialistutbildning som motsvarar vårdens behov, nu och i framtiden.

För mer information
Ing-Marie Moegelin
Sakkunnig utbildningsfrågor
Svensk sjuksköterskeförening
ing-marie.moegelin@swenurse.se
070-622 56 26

Ania Willman                       
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Aktuella pressmeddelanden

 • Sjuksköterskedagarna 2018

  22 november 2018
  I år kommer över 600 deltagare till Sjuksköterskedagarna, sjuksköterskornas stora konferens, för att ta del av det senaste inom omvårdnad. Konferensen spänner över stora områden som ledarskap för omvårdnad och personcentrerad vård under temat ”God omvårdnad för alla – sjuksköterskans etiska utmaning”.
 • Nursing Now Sweden lanseras på Sjuksköterskedagarna

  20 november 2018
  I samband med Sjuksköterskedagarna lanserar Svensk sjuksköterskeförening, tillsammans med Vårdförbundet, Nursing Now Sweden.
 • Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium 2018

  15 november 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 108 000 SEK för år 2018 går till doktorand och specialistsjuksköterskan Lina Bergman, Göteborgs Universitet.
 • Årets ledare i omvårdnad är Håkan Kerrén

  10 oktober 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings stipendium Årets ledare i omvårdnad 2018 har tilldelats Håkan Kerrén, specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård och verksamhetschef vid verksamhetsområde Akutsjukvård, Helsingborgs lasarett, Skånevård Sund inom Region Skåne.