Nya utbildningsplatser kräver ett Nationellt samverkansorgan

Äntligen har regeringen öronmärkt statsanslag för sjuksköterskors specialistutbildning. Det är en bra början anser Svensk sjuksköterskeförening, men det räcker inte.

Svensk sjuksköterskeförening anser att dimensionering av antalet utbildningsplatser behöver vara relaterade till behovet av kompetens för en säker vård av patienterna. Ett målmedvetet arbete krävs för att nå upp till ett tillräckligt antal specialistutbildade sjuksköterskor i vården och omsorgen. Det behövs en formell struktur för samverkan, såväl nationellt som regionalt.

Med ett Nationellt samverkansorgan kan utbildningsanordnare, arbetsgivare och professionsföreträdare bättre än idag planera för vårdens och omsorgens behov. Utan ett samverkansorgan finns risk för kortsiktiga lösningar inom vissa specialistområden. Det kan ske på bekostnad av mindre attraktiva, men för vården minst lika viktiga specialistinriktningar.

Svensk sjuksköterskeförening föreslår att regeringen stärker satsningen med en ny modell för sjuksköterskors specialistutbildning som motsvarar vårdens behov, nu och i framtiden.

För mer information
Ing-Marie Moegelin
Sakkunnig utbildningsfrågor
Svensk sjuksköterskeförening
ing-marie.moegelin@swenurse.se
070-622 56 26

Ania Willman                       
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Aktuella pressmeddelanden

  • Ny sjuksköterskeorganisation för internationella frågor

    31 januari 2019
    ICN har beviljat medlemskap för den av Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening nybildade organisationen Joint virtual Swedish nurse organisation- for international work (JSNO)
  • Premiär för Omvårdnadspodden

    24 januari 2019
    I dag den 24 januari är det premiär för Svensk sjuksköterskeförenings podd "Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra". Omvårdnadspodden leds av Stina Oscarsson samhällsdebattör, regissör, författare och allmänhetens representant i sjuksköterskornas etiska råd.