Nej till handel med organ

I samband med årets Donationsvecka (vecka 41) och den Internationella donationsdagen den 11 oktober vill Svensk sjuksköterskeförening uppmärksammar organdonation. Illegal organhandel och legal medicinsk turism är ett globalt socialt och etiskt problem. Det bästa sättet att motverka handel är att varje land gör sig så självförsörjande på organ som möjligt.

Så länge behovet av organ är större än tillgången på organ i världen finns det risk för handel med organ. Organdonation bygger på ett frivilligt system där människor ställer upp för varandra.

Därför har Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet tagit fram ett gemensamt uttalande mot organhandel. Vårdförbundets etik och ansvarsråd och Sjuksköterskornas etiska råd anser att:

 • all organhandel /organtrafficking och medverkan till exploatering av fattiga, utsatta, oinformerade människor ska motverkas. Att hälso- och sjukvårdspersonal har stort ansvar att motverka sådan verksamhet
 • information om riskerna med organhandel för både organdonator och organmottagare måste spridas
 • det är nödvändigt att arbeta för ökad, dokumenterad donationsvilja och att så många människor som möjligt ska tillkännage sin vilja avseende organdonation.

Aktuella pressmeddelanden

 • Sjuksköterskedagarna 2018

  22 november 2018
  I år kommer över 600 deltagare till Sjuksköterskedagarna, sjuksköterskornas stora konferens, för att ta del av det senaste inom omvårdnad. Konferensen spänner över stora områden som ledarskap för omvårdnad och personcentrerad vård under temat ”God omvårdnad för alla – sjuksköterskans etiska utmaning”.
 • Nursing Now Sweden lanseras på Sjuksköterskedagarna

  20 november 2018
  I samband med Sjuksköterskedagarna lanserar Svensk sjuksköterskeförening, tillsammans med Vårdförbundet, Nursing Now Sweden.
 • Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium 2018

  15 november 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 108 000 SEK för år 2018 går till doktorand och specialistsjuksköterskan Lina Bergman, Göteborgs Universitet.
 • Årets ledare i omvårdnad är Håkan Kerrén

  10 oktober 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings stipendium Årets ledare i omvårdnad 2018 har tilldelats Håkan Kerrén, specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård och verksamhetschef vid verksamhetsområde Akutsjukvård, Helsingborgs lasarett, Skånevård Sund inom Region Skåne.