Etiska utmaningar och framtidens sjuksköterskeroll i centrum under Sjuksköterskedagarna

Den 19-20 november samlas 750 personer under Sjuksköterskedagarna i Folkets hus, Stockholm. Tillsammans med forskare och kollegor diskuterar vi sjuksköterskans etiska utmaningar, ny omvårdnadsforskning och hur sjuksköterskerollen ser ut i framtiden.

Det finns möjligheter att göra intervjuer i Folkets hus på morgonen innan konferensen börjar och i anslutning till föreläsningarna.
 
Specialistsjuksköterskor och omvårdnadsforskning ökar hälsa och överlevnad
För att patienter och anhöriga ska kunna erbjudas en god och säker vård och omsorg måste omvårdnadsforskningen få mer medel och andelen specialistsjuksköterskor öka. Omvårdnad utgör över hälften av vårdens insatser. Det är bevisat att den omvårdnadsforskning som sjuksköterskor bedriver förbättrar vården och att fler specialistsjuksköterskor bidrar till patienters överlevnad.

Onsdag den 19 november – ett urval av föreläsningar

Reinventing nursing´s social mission kl. 10.30–11.25
Anne Marie Rafferty, professor i omvårdnad vid King´s College London och tidigare rådgivare i sjukvårdsfrågor till den brittiska regeringen, förespråkar en förnyad syn på sjuksköterskans samhällsuppdrag. Efter föredraget samtalar hon om sjuksköterskans ansvar med Ania Willman, professor i vårdvetenskap och ordförande Svensk sjuksköterskeförening.

Vården på villovägar – TV på sjukhus kl. 11.30 – 12.00
Mats Johansson, filosof och medicinetiker, diskuterar realityserier i sjukvården ur ett etiskt perspektiv. Sjukvård är idag tv-underhållning. Vem som helst kan ta del av patientmöten, personalrumssamtal och operationer. Hur ska vi se på detta?

Prisutdelning kl. 12.00 – 12.10
Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium om 104 000 kr.

Torsdag den 20 november – ett urval av föreläsningar

Att stå upp som visselblåsare! kl. 09.00 – 10.00
Elisabet Olsson, sjuksköterska/hälsokoordinator, Asyl- och flyktinghälsovården Kalmar landsting, berättar om varför hon blev visselblåsare och vad det har inneburit för henne och de asylsökande barnen. Konsekvenserna kan innebära utanförskap ensamhet, kritik, glädje och tillfredsställelse.

Moral och mod – sjuksköterskornas egna ansvar kl. 13.15 – 13.45
Anna Forsberg, professor i vårdvetenskap med inriktning mot organtransplantation, tar avstamp i forskningen och pekar på lösningar och möjligheter till att visa mod, ta ansvar och att som sjuksköterska upprätthålla sitt moraliska värde i möte med patienter i en högteknologisk miljö.

Att blunda med öppna ögon kl. 14.30 – 15.15
Lena Sundström, prisbelönt författare och journalist, lyfter olika typer av civilkurage genom tiderna. När man tittar tillbaka på historien är det ofta lätt att se vilka som handlade rätt och vilka som handlade fel. Medan det kan vara mycket svårare att navigera i sin egen samtid.

Hälsotorg om levnadsvanor och posterutställning
Förutom föreläsningar erbjuder konferensen ett Hälsotorg där man kan och träffa experter inom hälsofrämjande levnadsvanor och en posterutställning som lyfter ny omvårdnadsforskning.
Plats: Folkets Hus, City Conference Centre, Barnhusgatan 12–14, Stockholm

Mer information på hemsidan
Pressbilder

Kontakt för mer information och pressackreditering:
Jon Landquist
Informatör
070-790 38 69
Jon.landquist@swenurse.se​

Aktuella pressmeddelanden

  • Ny sjuksköterskeorganisation för internationella frågor

    31 januari 2019
    ICN har beviljat medlemskap för den av Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening nybildade organisationen Joint virtual Swedish nurse organisation- for international work (JSNO)
  • Premiär för Omvårdnadspodden

    24 januari 2019
    I dag den 24 januari är det premiär för Svensk sjuksköterskeförenings podd "Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra". Omvårdnadspodden leds av Stina Oscarsson samhällsdebattör, regissör, författare och allmänhetens representant i sjuksköterskornas etiska råd.