Fotografi av Frida Smith är specialistsjuksköterska inom cancervård och doktorand vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet.
Frida Smith är specialistsjuksköterska inom cancervård och doktorand vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet.

Årets doktorandstipendiat är Frida Smith

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium år 2014 på 104 000 kronor tilldelas Frida Smith. Hon får stipendiet i hård konkurrens med ett 30-tal andra sökande. Genom doktorandstipendiet stödjer Svensk sjuksköterskeförening forskning inom omvårdnad som kan bidra till att förnya och förbättra vård och omsorg för patienter och närstående.

Frida Smith är specialistsjuksköterska inom cancervård och doktorand vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet. Hon får stipendiet för projektet Personcentrerad information och kommunikation vid kolorektal cancer (PINCORE) som ger förutsättningar för patienter och närståendes partnerskap i vården.

Hur känns det att få utmärkelsen?
– Det känns oerhört roligt och hedrande att det arbete vi gör också ses av andra som viktigt och av hög kvalitet.

Vad händer härnäst?
– Jag arbetar vidare med min avhandling som ska vara färdig i maj 2016. Just nu går jag en kurs i aktionsforskning och vi håller också på att både införa och utvärdera vår intervention på de tre studiesjukhusen.

Vad hoppas du uppnå med din forskning?
– Jag hoppas att den kan hjälpa patienter och närstående att bli mer förberedda för att opereras och återhämta sig när de fått kolorektal cancer. Och att de ses mer som en partner i vården, både av oss och av sig själva.

Svensk sjuksköterskeförenings motivering

Frida Smith är specialistsjuksköterska inom cancervård och doktorand vid Centrum för personcentrerad vård vid Göteborgs universitet. Hon får stipendiet för projektet Personcentrerad information och kommunikation vid kolorektal cancer (PINCORE) som ger förutsättningar för patienter och närståendes partnerskap i vården. En särskild styrka är att patienter från målgruppen har involverats aktivt i forskningen. Projektets resultat bör ha stor giltighet och kan bli en förebild inom en rad andra områden. Genom strategisk planering och målmedvetenhet har Frida Smith skapat goda förutsättningar för att resultaten från projektet kommer att spridas, implementeras och bli en del av den gängse cancervården som kommer patienter, närstående och verksamhet till godo.

Bedömning

Bedömningen har utgått från fastställda kriterier för vetenskaplig kvalitet och forskningens relevans för patienter och närstående. Meriterande har varit genomförd halvtidsbedömning av doktorandstudier och samverkan med klinisk verksamhet. Svensk sjuksköterskeförenings styrelse utser stipendiaten.

Kontakt
Ania Willman
Ordförande Svensk sjuksköterskeförening
Professor i vårdvetenskap Malmö högskola
0733-26 60 02

Frida Smith
Regionalt cancercentrum väst
0769-49 61 00
frida.smith@rccvast.se

Aktuella pressmeddelanden

  • Ny sjuksköterskeorganisation för internationella frågor

    31 januari 2019
    ICN har beviljat medlemskap för den av Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening nybildade organisationen Joint virtual Swedish nurse organisation- for international work (JSNO)
  • Premiär för Omvårdnadspodden

    24 januari 2019
    I dag den 24 januari är det premiär för Svensk sjuksköterskeförenings podd "Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra". Omvårdnadspodden leds av Stina Oscarsson samhällsdebattör, regissör, författare och allmänhetens representant i sjuksköterskornas etiska råd.