Vedertagen internationell forskning: antalet sjuksköterskor ökar patientsäkerheten

Hela teamet behövs i hälso- och sjukvården: sjuksköterskor, barnmorskor, läkare, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och undersköterskor. Vi står inför ett omfattande rekryteringsbehov av alla professioner i hälso- och sjukvården.

– Vi bjuder in politiker och samtliga professioner till ett samtal om framtidens hälso- och sjukvård för att klara den framtida utmaningen med kompetensförsörjning, kanske framförallt inom den kommunala sjukvården eftersom kommunerna blir de nya vårdjättarna. säger Sineva Ribeiro ordförande i Vårdförbundet.

– Men det stora problemet är bristen på specialistsjuksköterskor i en vård som kräver allt mer kunskap. Socialstyrelsens senaste statistik visar att antalet specialistsjuksköterskor sysselsatta i vården fortsätter att sjunka. Många går i pension och vissa försvinner till andra verksamheter.

Professor Linda Aiken från USA är känd för att ha uppmärksammat världen på hur viktiga sjuksköterskor är för patientsäkerheten. Ju färre sjuksköterskor som arbetar på ett sjukhus desto fler infektioner, fallolyckor och till och med dödsfall. I studie efter studie har hon visat att det finns ett direkt samband mellan sjuksköterskans kunskap och patienternas möjligheter till överlevnad, symptomminskning och välbefinnande.

– Vi måste få till en bred rekrytering och vi måste få betald specialistutbildning för sjuksköterskor med tydliga karriärvägar och god löneutveckling. Vårt förslag med akademisk specialisttjänstgöring vinner terräng men behöver spridas till hela landet, säger Sineva Ribeiro.

– Våra yrken är legitimerade med samhällsansvar. Vårt arbetsområde och professionella kunskap är omvårdnad. Idag har vi en aktiv omvårdnadsforskning och denna vetenskapliga kunskap måste få komma patienter och närstående till del. Vi måste få förutsättningar för att ge en god och säker vård, säger Ania Willman, professor i vårdvetenskap och ordförande i Svensk sjuksköterskeförening.

Det behövs också en utbildning till undersköterska och möjligheter till vidareutbildning och tydliga karriärvägar för alla professioner i vården.

Kontakt
Ania Willman
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening
Mobil: 073-326 60 02

Aktuella pressmeddelanden

  • Ny sjuksköterskeorganisation för internationella frågor

    31 januari 2019
    ICN har beviljat medlemskap för den av Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening nybildade organisationen Joint virtual Swedish nurse organisation- for international work (JSNO)
  • Premiär för Omvårdnadspodden

    24 januari 2019
    I dag den 24 januari är det premiär för Svensk sjuksköterskeförenings podd "Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra". Omvårdnadspodden leds av Stina Oscarsson samhällsdebattör, regissör, författare och allmänhetens representant i sjuksköterskornas etiska råd.