Vedertagen internationell forskning: antalet sjuksköterskor ökar patientsäkerheten

Hela teamet behövs i hälso- och sjukvården: sjuksköterskor, barnmorskor, läkare, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och undersköterskor. Vi står inför ett omfattande rekryteringsbehov av alla professioner i hälso- och sjukvården.

– Vi bjuder in politiker och samtliga professioner till ett samtal om framtidens hälso- och sjukvård för att klara den framtida utmaningen med kompetensförsörjning, kanske framförallt inom den kommunala sjukvården eftersom kommunerna blir de nya vårdjättarna. säger Sineva Ribeiro ordförande i Vårdförbundet.

– Men det stora problemet är bristen på specialistsjuksköterskor i en vård som kräver allt mer kunskap. Socialstyrelsens senaste statistik visar att antalet specialistsjuksköterskor sysselsatta i vården fortsätter att sjunka. Många går i pension och vissa försvinner till andra verksamheter.

Professor Linda Aiken från USA är känd för att ha uppmärksammat världen på hur viktiga sjuksköterskor är för patientsäkerheten. Ju färre sjuksköterskor som arbetar på ett sjukhus desto fler infektioner, fallolyckor och till och med dödsfall. I studie efter studie har hon visat att det finns ett direkt samband mellan sjuksköterskans kunskap och patienternas möjligheter till överlevnad, symptomminskning och välbefinnande.

– Vi måste få till en bred rekrytering och vi måste få betald specialistutbildning för sjuksköterskor med tydliga karriärvägar och god löneutveckling. Vårt förslag med akademisk specialisttjänstgöring vinner terräng men behöver spridas till hela landet, säger Sineva Ribeiro.

– Våra yrken är legitimerade med samhällsansvar. Vårt arbetsområde och professionella kunskap är omvårdnad. Idag har vi en aktiv omvårdnadsforskning och denna vetenskapliga kunskap måste få komma patienter och närstående till del. Vi måste få förutsättningar för att ge en god och säker vård, säger Ania Willman, professor i vårdvetenskap och ordförande i Svensk sjuksköterskeförening.

Det behövs också en utbildning till undersköterska och möjligheter till vidareutbildning och tydliga karriärvägar för alla professioner i vården.

Kontakt
Ania Willman
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening
Mobil: 073-326 60 02

Aktuella pressmeddelanden

 • Sjuksköterskedagarna 2018

  22 november 2018
  I år kommer över 600 deltagare till Sjuksköterskedagarna, sjuksköterskornas stora konferens, för att ta del av det senaste inom omvårdnad. Konferensen spänner över stora områden som ledarskap för omvårdnad och personcentrerad vård under temat ”God omvårdnad för alla – sjuksköterskans etiska utmaning”.
 • Nursing Now Sweden lanseras på Sjuksköterskedagarna

  20 november 2018
  I samband med Sjuksköterskedagarna lanserar Svensk sjuksköterskeförening, tillsammans med Vårdförbundet, Nursing Now Sweden.
 • Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium 2018

  15 november 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 108 000 SEK för år 2018 går till doktorand och specialistsjuksköterskan Lina Bergman, Göteborgs Universitet.
 • Årets ledare i omvårdnad är Håkan Kerrén

  10 oktober 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings stipendium Årets ledare i omvårdnad 2018 har tilldelats Håkan Kerrén, specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård och verksamhetschef vid verksamhetsområde Akutsjukvård, Helsingborgs lasarett, Skånevård Sund inom Region Skåne.