Utmaningar i vård och omsorg kräver stora satsningar på eHälsa

Patientsäkerheten äventyrades i tisdags när flera IT-system på Stockholms sjukhus slogs ut i timmar. Det är bara ett exempel på allvarliga IT-haverier som skett. I dag överlämnar vi rapporten: ”Störande eller stödjande? Om eHälsosystemens användbarhet 2013” till regeringen.

De som arbetar inom vård och omsorg tycker att eHälsa har en enorm potential att underlätta arbetet. Tyvärr är vardagen för exempelvis barnmorskor, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor fylld av ålderdomliga it-system som är mer störande än stödjande i arbetet. I den mån man överhuvudtaget har tillgång till systemen.

Kommunal, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskap, Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet har tillsammans undersökt hur eHälsosystemens användbarhet kan förbättras. Arbetet har finansierats av Socialdepartementet. Isabella Scandurra, dr i medicinsk informatik har varit projektledare.

Bakgrunden till rapporten är att de önskade effekterna av olika eHälsosystem inte har uppnåtts på grund av bristande användbarhet, vilket bland annat Socialdepartementets egen utvärdering tidigare har visat.

I rapporten har vi belyst problem, lösningar och forskning inom området. Vår förhoppning är att den ska bidra med underlag till en kraftfull nationell handlingsplan för eHälsa.

Vi övertygade om att eHälsosystemens användbarhet kan öka genom att:

 • förbättra samverkan mellan huvudmännen för att få en effektiv utveckling, förvaltning och implementering av eHälsa
 • tillgodose att kompetens och engagemang inom eHälsa finns på alla nivåer i ledningen
 • aktivt involvera verksamheten och professionerna i utvecklingen av eHälsa
 • initiera nationella satsningar på utveckling, förvaltning och användning av gemensam informationsstruktur med nationellt fackspråk för att avskaffa dubbeldokumentation
 • standardisera och reglera vitala informationsmängder till exempel varningsinformation
 • säkra resurser för utveckling av en robust och driftsäker IT-infrastruktur
 • tillsyna eHälsosystemen med ökad skärpa, proaktivitet och i samverkan mellan berörda myndigheter Läs rapporten Störande eller stödjande? Om eHälsosystemens användbarhet 2013

 

Kontaktpersoner
Annelie Nordström, ordförande Kommunal, tfn: 010-442 71 30
Peter Friberg, ordförande Svenska Läkaresällskapet, tfn: 070-676 00 13
Marie Wedin, ordförande Sveriges läkarförbund, tfn: 070-773 03 10
Ania Willman, ordförande Svensk sjuksköterskeförening, tfn: 073-396 60 02
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, tfn: 070-564 21 25

Aktuella pressmeddelanden

 • Ny sjuksköterskeorganisation för internationella frågor

  31 januari 2019
  ICN har beviljat medlemskap för den av Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening nybildade organisationen Joint virtual Swedish nurse organisation- for international work (JSNO)
 • Premiär för Omvårdnadspodden

  24 januari 2019
  I dag den 24 januari är det premiär för Svensk sjuksköterskeförenings podd "Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra". Omvårdnadspodden leds av Stina Oscarsson samhällsdebattör, regissör, författare och allmänhetens representant i sjuksköterskornas etiska råd.