Utmaningar i vård och omsorg kräver stora satsningar på eHälsa

Patientsäkerheten äventyrades i tisdags när flera IT-system på Stockholms sjukhus slogs ut i timmar. Det är bara ett exempel på allvarliga IT-haverier som skett. I dag överlämnar vi rapporten: ”Störande eller stödjande? Om eHälsosystemens användbarhet 2013” till regeringen.

De som arbetar inom vård och omsorg tycker att eHälsa har en enorm potential att underlätta arbetet. Tyvärr är vardagen för exempelvis barnmorskor, läkare, sjuksköterskor och undersköterskor fylld av ålderdomliga it-system som är mer störande än stödjande i arbetet. I den mån man överhuvudtaget har tillgång till systemen.

Kommunal, Sveriges läkarförbund, Svenska Läkaresällskap, Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet har tillsammans undersökt hur eHälsosystemens användbarhet kan förbättras. Arbetet har finansierats av Socialdepartementet. Isabella Scandurra, dr i medicinsk informatik har varit projektledare.

Bakgrunden till rapporten är att de önskade effekterna av olika eHälsosystem inte har uppnåtts på grund av bristande användbarhet, vilket bland annat Socialdepartementets egen utvärdering tidigare har visat.

I rapporten har vi belyst problem, lösningar och forskning inom området. Vår förhoppning är att den ska bidra med underlag till en kraftfull nationell handlingsplan för eHälsa.

Vi övertygade om att eHälsosystemens användbarhet kan öka genom att:

 • förbättra samverkan mellan huvudmännen för att få en effektiv utveckling, förvaltning och implementering av eHälsa
 • tillgodose att kompetens och engagemang inom eHälsa finns på alla nivåer i ledningen
 • aktivt involvera verksamheten och professionerna i utvecklingen av eHälsa
 • initiera nationella satsningar på utveckling, förvaltning och användning av gemensam informationsstruktur med nationellt fackspråk för att avskaffa dubbeldokumentation
 • standardisera och reglera vitala informationsmängder till exempel varningsinformation
 • säkra resurser för utveckling av en robust och driftsäker IT-infrastruktur
 • tillsyna eHälsosystemen med ökad skärpa, proaktivitet och i samverkan mellan berörda myndigheter Läs rapporten Störande eller stödjande? Om eHälsosystemens användbarhet 2013

 

Kontaktpersoner
Annelie Nordström, ordförande Kommunal, tfn: 010-442 71 30
Peter Friberg, ordförande Svenska Läkaresällskapet, tfn: 070-676 00 13
Marie Wedin, ordförande Sveriges läkarförbund, tfn: 070-773 03 10
Ania Willman, ordförande Svensk sjuksköterskeförening, tfn: 073-396 60 02
Sineva Ribeiro, ordförande Vårdförbundet, tfn: 070-564 21 25

Aktuella pressmeddelanden

 • Sjuksköterskedagarna 2018

  22 november 2018
  I år kommer över 600 deltagare till Sjuksköterskedagarna, sjuksköterskornas stora konferens, för att ta del av det senaste inom omvårdnad. Konferensen spänner över stora områden som ledarskap för omvårdnad och personcentrerad vård under temat ”God omvårdnad för alla – sjuksköterskans etiska utmaning”.
 • Nursing Now Sweden lanseras på Sjuksköterskedagarna

  20 november 2018
  I samband med Sjuksköterskedagarna lanserar Svensk sjuksköterskeförening, tillsammans med Vårdförbundet, Nursing Now Sweden.
 • Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium 2018

  15 november 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 108 000 SEK för år 2018 går till doktorand och specialistsjuksköterskan Lina Bergman, Göteborgs Universitet.
 • Årets ledare i omvårdnad är Håkan Kerrén

  10 oktober 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings stipendium Årets ledare i omvårdnad 2018 har tilldelats Håkan Kerrén, specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård och verksamhetschef vid verksamhetsområde Akutsjukvård, Helsingborgs lasarett, Skånevård Sund inom Region Skåne.