Nya kompetenser för morgondagens vårdpersonal

I dag presenterar Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet rapporten Teamarbete & Förbättringskunskap som är ett viktigt genombrott för tvärprofessionell samverkan om utvecklingsarbete i vården.

Detta unika samarbetsprojekt beskriver kärnkompetenserna teamsamverkan och förbättringskunskap med utgångspunkt i svensk vård och vårdutbildning. Målsättningen är att lyfta deras betydelse i vårdprofessionernas arbete med god och säker vård.

Sedan lång tid tillbaka har vården haft starkt forskningsfokus, men för att ny kunskap ska integreras i utvecklings- och förbättringsarbete i vårdens vardag krävs gemensamma kompetenser. För att åskådliggöra vad teamsamverkan och förbättringskunskap omfattar ger rapporten en teoretisk grund med exempel från olika vårdsituationer och föreslår lärandemål.

Våra två organisationer har valt att ta detta första initiativ och vår önskan är fortsatt och utvidgat samarbete med fler professionsföreningar om kärnkompetenser.

Läs rapporten Teamarbete & Förbättringskunskap

Ania Willman 
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Peter Friberg
Ordförande
Svenska Läkaresällskapet

Aktuella pressmeddelanden

 • Sjuksköterskedagarna 2018

  22 november 2018
  I år kommer över 600 deltagare till Sjuksköterskedagarna, sjuksköterskornas stora konferens, för att ta del av det senaste inom omvårdnad. Konferensen spänner över stora områden som ledarskap för omvårdnad och personcentrerad vård under temat ”God omvårdnad för alla – sjuksköterskans etiska utmaning”.
 • Nursing Now Sweden lanseras på Sjuksköterskedagarna

  20 november 2018
  I samband med Sjuksköterskedagarna lanserar Svensk sjuksköterskeförening, tillsammans med Vårdförbundet, Nursing Now Sweden.
 • Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium 2018

  15 november 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 108 000 SEK för år 2018 går till doktorand och specialistsjuksköterskan Lina Bergman, Göteborgs Universitet.
 • Årets ledare i omvårdnad är Håkan Kerrén

  10 oktober 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings stipendium Årets ledare i omvårdnad 2018 har tilldelats Håkan Kerrén, specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård och verksamhetschef vid verksamhetsområde Akutsjukvård, Helsingborgs lasarett, Skånevård Sund inom Region Skåne.