Nya kompetenser för morgondagens vårdpersonal

I dag presenterar Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet rapporten Teamarbete & Förbättringskunskap som är ett viktigt genombrott för tvärprofessionell samverkan om utvecklingsarbete i vården.

Detta unika samarbetsprojekt beskriver kärnkompetenserna teamsamverkan och förbättringskunskap med utgångspunkt i svensk vård och vårdutbildning. Målsättningen är att lyfta deras betydelse i vårdprofessionernas arbete med god och säker vård.

Sedan lång tid tillbaka har vården haft starkt forskningsfokus, men för att ny kunskap ska integreras i utvecklings- och förbättringsarbete i vårdens vardag krävs gemensamma kompetenser. För att åskådliggöra vad teamsamverkan och förbättringskunskap omfattar ger rapporten en teoretisk grund med exempel från olika vårdsituationer och föreslår lärandemål.

Våra två organisationer har valt att ta detta första initiativ och vår önskan är fortsatt och utvidgat samarbete med fler professionsföreningar om kärnkompetenser.

Läs rapporten Teamarbete & Förbättringskunskap

Ania Willman 
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening

Peter Friberg
Ordförande
Svenska Läkaresällskapet

Aktuella pressmeddelanden

 • Uppmaning till sjuksköterskor i Förenade arabemiraten

  1 april 2019
  Sjuksköterskornas- och Barnmorskornas etiska råd uppmanar sjuksköterskor att inte medverka till att kvinnor straffas för sex utanför äktenskapet
 • Ny sjuksköterskeorganisation för internationella frågor

  31 januari 2019
  ICN har beviljat medlemskap för den av Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening nybildade organisationen Joint virtual Swedish nurse organisation- for international work (JSNO)
 • Premiär för Omvårdnadspodden

  24 januari 2019
  I dag den 24 januari är det premiär för Svensk sjuksköterskeförenings podd "Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra". Omvårdnadspodden leds av Stina Oscarsson samhällsdebattör, regissör, författare och allmänhetens representant i sjuksköterskornas etiska råd.