Legitimerade sjuksköterskor jämställs med undersköterskekompetens

Landstingspolitiker Anna Starbrink (FP) menar att Sverige aldrig kommer att uppnå den sjuksköterskebemanning som krävs på våra sjukhus och föreslår att legitimerade sjuksköterskor kan ersättas med till exempel undersköterskor.

Precis som Tyska EU-politiker hyser Starbrink en naiv förhoppning om att kunskapen från en treårig högskoleutbildning kan ersättas med treårig gymnasial utbildning.

Dessutom har Anna Starbrink fel i sak. Socialstyrelsens Nationella planeringsstöd för år 2013 visar att antalet grundutbildade sjuksköterskor har ökat med 15 procent. Det alarmerande i Socialstyrelsens rapport är att antalet specialistutbildade sjuksköterskor har minskat katastrofalt från cirka 75 procent till cirka 47 procent.

Hälso- och sjukvården är en av de mest kunskapsintensiva branscherna i vårt samhälle. Vården ska vara kunskapsbaserad och legitimerade sjuksköterskor har ett stort självständigt ansvar som kräver hög omvårdnadskompetens.

Idag vet vi att tio procent fler sjuksköterskor med kandidatexamen i omvårdnad innebär att dödligheten i sjukvården minskas med sju procent. Den som menar allvar med regeringens mål att patientsäkerhet ska öka behöver bidra till att antalet specialistutbildade sjuksköterskor ökar. 

Ania Willman
Professor i Vårdvetenskap
Ordförande, Svensk sjuksköterskeförening

Aktuella pressmeddelanden

  • Ny sjuksköterskeorganisation för internationella frågor

    31 januari 2019
    ICN har beviljat medlemskap för den av Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening nybildade organisationen Joint virtual Swedish nurse organisation- for international work (JSNO)
  • Premiär för Omvårdnadspodden

    24 januari 2019
    I dag den 24 januari är det premiär för Svensk sjuksköterskeförenings podd "Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra". Omvårdnadspodden leds av Stina Oscarsson samhällsdebattör, regissör, författare och allmänhetens representant i sjuksköterskornas etiska råd.