Högspecialiserad ambulanssjukvård kräver specialistutbildade sjuksköterskor

I debatten om sjukvården är alla arbetsgivare och politiker överens om att vården ska vara kunskapsbaserad och säker. Tyvärr blir det alltför ofta bara läpparnas bekännelse. Stockholms läns landsting har beslutat att minska tillgången på specialistutbildade sjuksköterskor i ambulanserna.

Det är länge sedan som ambulansen enbart var ett transportmedel till sjukhuset. I dag utför specialistutbildade ambulanssjuksköterskor avancerade livräddande medicinska behandlingar och omvårdnadsåtgärder omedelbart vid ankomst. Behandlingar som räddar liv och minskar komplikationer vid till exempel stroke, hjärtinfarkt och trauma.

Alla som blir akut sjuka och är i behov av ambulans ska kunna lita på att rätt medicinsk behandling och omvårdnadsåtgärder sätts in omedelbart.

En sjuksköterska med enbart grundutbildning har inte tillräcklig kompetens för att självständigt akut bedöma, planera och åtgärda patienters komplexa behov som krävs inom ambulanssjukvården.

Svensk sjuksköterskeförening anser att en kunskapsbaserad och säker ambulanssjukvård kräver sjuksköterskor med specialistutbildning inom ambulanssjukvård.

Stockholm 2013-03-04

Kontakt
Ania Willman                                            
Ordförande                                               
Svensk sjuksköterskeförening
Mob 0733-26 60 02                                  

Janne Kauto
Ordförande
Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor
Mob 076-945 35 56

 

Aktuella pressmeddelanden

  • Ny sjuksköterskeorganisation för internationella frågor

    31 januari 2019
    ICN har beviljat medlemskap för den av Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening nybildade organisationen Joint virtual Swedish nurse organisation- for international work (JSNO)
  • Premiär för Omvårdnadspodden

    24 januari 2019
    I dag den 24 januari är det premiär för Svensk sjuksköterskeförenings podd "Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra". Omvårdnadspodden leds av Stina Oscarsson samhällsdebattör, regissör, författare och allmänhetens representant i sjuksköterskornas etiska råd.