Högspecialiserad ambulanssjukvård kräver specialistutbildade sjuksköterskor

I debatten om sjukvården är alla arbetsgivare och politiker överens om att vården ska vara kunskapsbaserad och säker. Tyvärr blir det alltför ofta bara läpparnas bekännelse. Stockholms läns landsting har beslutat att minska tillgången på specialistutbildade sjuksköterskor i ambulanserna.

Det är länge sedan som ambulansen enbart var ett transportmedel till sjukhuset. I dag utför specialistutbildade ambulanssjuksköterskor avancerade livräddande medicinska behandlingar och omvårdnadsåtgärder omedelbart vid ankomst. Behandlingar som räddar liv och minskar komplikationer vid till exempel stroke, hjärtinfarkt och trauma.

Alla som blir akut sjuka och är i behov av ambulans ska kunna lita på att rätt medicinsk behandling och omvårdnadsåtgärder sätts in omedelbart.

En sjuksköterska med enbart grundutbildning har inte tillräcklig kompetens för att självständigt akut bedöma, planera och åtgärda patienters komplexa behov som krävs inom ambulanssjukvården.

Svensk sjuksköterskeförening anser att en kunskapsbaserad och säker ambulanssjukvård kräver sjuksköterskor med specialistutbildning inom ambulanssjukvård.

Stockholm 2013-03-04

Kontakt
Ania Willman                                            
Ordförande                                               
Svensk sjuksköterskeförening
Mob 0733-26 60 02                                  

Janne Kauto
Ordförande
Riksföreningen för ambulanssjuksköterskor
Mob 076-945 35 56

 

Aktuella pressmeddelanden

 • Sjuksköterskedagarna 2018

  22 november 2018
  I år kommer över 600 deltagare till Sjuksköterskedagarna, sjuksköterskornas stora konferens, för att ta del av det senaste inom omvårdnad. Konferensen spänner över stora områden som ledarskap för omvårdnad och personcentrerad vård under temat ”God omvårdnad för alla – sjuksköterskans etiska utmaning”.
 • Nursing Now Sweden lanseras på Sjuksköterskedagarna

  20 november 2018
  I samband med Sjuksköterskedagarna lanserar Svensk sjuksköterskeförening, tillsammans med Vårdförbundet, Nursing Now Sweden.
 • Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium 2018

  15 november 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 108 000 SEK för år 2018 går till doktorand och specialistsjuksköterskan Lina Bergman, Göteborgs Universitet.
 • Årets ledare i omvårdnad är Håkan Kerrén

  10 oktober 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings stipendium Årets ledare i omvårdnad 2018 har tilldelats Håkan Kerrén, specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård och verksamhetschef vid verksamhetsområde Akutsjukvård, Helsingborgs lasarett, Skånevård Sund inom Region Skåne.