Första draget i tobakens Endgame

Första draget i tobakens Endgame De resurser som samhället satsar på att förebygga den ohälsa och de 6 000 förtida dödsfall i tobaksrelaterade sjukdomar som rökningen årligen orsakar i Sverige är generande blygsamma i relation till lidandet och kostnaderna.

För att förstärka det tobaksförebyggande arbetet har Tobaksfakta – oberoende tankesmedja därför inlett ett samarbete med ett antal professionella organisationer under parollen Tobacco Endgame Rökfritt Sverige 2025. Flera länder har tagit liknande initiativ. Endgame är en schackterm som betyder slutspel.

Målet är att med förenade krafter i opinionsbildningen åstadkomma ett beslut om den tidpunkt då Sverige ska vara ett rökfritt land i den meningen att tobaken inte längre är det dominerande folkhälsoproblemet.

Ska det lyckas behövs en strategi för att kraftigt minska rökdebuterna hos barn och ungdomar samtidigt som satsningar på rökavvänjning minskar andelen vuxna rökare.

Utländska erfarenheter, samlade i WHO:s Ramkonvention om tobakskontroll, visar att åtgärder som gör tobaksprodukterna mer svårtillgängliga och mindre synliga är effektiva. Exempel är exponeringsförbud, licensiering av butiker och neutrala tobakspaket utan loggor och annan reklam. Höjda skatter gör tobaken svåråtkomligare för barn och unga.

Välkommen till det första draget i slutspelet om tobak den 18 november, som också är Tobaksfria veckans första dag. Med start klockan 10 inleder vi vårt samarbete för ett rökfritt Sverige på Svenska Läkaresällskapet, Klara Östra Kyrkogata 10 i Stockholm. Vi håller på till klockan 16.

Hela programmet hittar du på www.tobaksfakta.se

Svensk sjuksköterskeförening Svenska Tandsköterskeförbundet Svenska Läkaresällskapet Sveriges Skolledarförbund Sveriges Tandhygienistförening Sveriges Tandläkarförbund Sveriges läkarförbund Läkare mot Tobak Psykologer mot Tobak Sjuksköterskor mot Tobak Tandvård mot Tobak Tobaksfakta – oberoende tankesmedja

Kontakt:
Inger Torpenberg
Sakkunnig i etik-, folkhälso- och läkemedelsfrågor
Svensk sjuksköterskeförening
08-412 24 12, 070-761 46 22

Aktuella pressmeddelanden

  • Ny sjuksköterskeorganisation för internationella frågor

    31 januari 2019
    ICN har beviljat medlemskap för den av Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening nybildade organisationen Joint virtual Swedish nurse organisation- for international work (JSNO)
  • Premiär för Omvårdnadspodden

    24 januari 2019
    I dag den 24 januari är det premiär för Svensk sjuksköterskeförenings podd "Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra". Omvårdnadspodden leds av Stina Oscarsson samhällsdebattör, regissör, författare och allmänhetens representant i sjuksköterskornas etiska råd.