Det är dags för staten att se över sjuksköterskornas specialistutbildning

Direktören för avdelningen Vård och omsorg vid SKL, Görans Stiernstedt instämmer i att det behövs en ny specialistutbildning för sjuksköterskor.

Stiernstedt säger i en intervju i TV4 att det behövs en ny specialistutbildning för sjuksköterskor och att staten måste se över detta. Svensk sjuksköterskeförening tackar för hans stöd.

Enligt en ny undersökning av Vårdförbundet anser sjuksköterskorna att patienternas säkerhet i vården hotas genom längre vårdtider och detta ger både ökat lidande för patienter och ökade kostnader för samhället.  Personalen larmar om en katastrofsommar med stängda akutmottagningar, minskning av antalet vårdplatser och stor brist på sjuksköterskor. Stiernstedt anser ändå att personalen har hög kompetens. Något som även vi som förening tillstyrker. Men hur många finns i tjänst under sommaren?

Under flera år har Svensk sjuksköterskeförening arbetat för en ny specialistutbilning, men ingenting händer. Socialstyrelsens rapport från år 2013 visar att antalet specialistutbildade sjuksköterskor har minskat katastrofalt från cirka 75 procent till cirka 47 procent.

Genom en ny specialistutbildning och fler specialistutbildade sjuksköterskor ökar möjligheten för en god omvårdnad för patienterna året runt.

Svensk sjuksköterskeförening samarbetar gärna med Sveriges Kommuner och Landsting i frågan.

För mer information
Ania Willman Professor i vårdvetenskap
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening
08-412 24 00

 

Aktuella pressmeddelanden

 • Sjuksköterskedagarna 2018

  22 november 2018
  I år kommer över 600 deltagare till Sjuksköterskedagarna, sjuksköterskornas stora konferens, för att ta del av det senaste inom omvårdnad. Konferensen spänner över stora områden som ledarskap för omvårdnad och personcentrerad vård under temat ”God omvårdnad för alla – sjuksköterskans etiska utmaning”.
 • Nursing Now Sweden lanseras på Sjuksköterskedagarna

  20 november 2018
  I samband med Sjuksköterskedagarna lanserar Svensk sjuksköterskeförening, tillsammans med Vårdförbundet, Nursing Now Sweden.
 • Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium 2018

  15 november 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 108 000 SEK för år 2018 går till doktorand och specialistsjuksköterskan Lina Bergman, Göteborgs Universitet.
 • Årets ledare i omvårdnad är Håkan Kerrén

  10 oktober 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings stipendium Årets ledare i omvårdnad 2018 har tilldelats Håkan Kerrén, specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård och verksamhetschef vid verksamhetsområde Akutsjukvård, Helsingborgs lasarett, Skånevård Sund inom Region Skåne.