Det är dags för staten att se över sjuksköterskornas specialistutbildning

Direktören för avdelningen Vård och omsorg vid SKL, Görans Stiernstedt instämmer i att det behövs en ny specialistutbildning för sjuksköterskor.

Stiernstedt säger i en intervju i TV4 att det behövs en ny specialistutbildning för sjuksköterskor och att staten måste se över detta. Svensk sjuksköterskeförening tackar för hans stöd.

Enligt en ny undersökning av Vårdförbundet anser sjuksköterskorna att patienternas säkerhet i vården hotas genom längre vårdtider och detta ger både ökat lidande för patienter och ökade kostnader för samhället.  Personalen larmar om en katastrofsommar med stängda akutmottagningar, minskning av antalet vårdplatser och stor brist på sjuksköterskor. Stiernstedt anser ändå att personalen har hög kompetens. Något som även vi som förening tillstyrker. Men hur många finns i tjänst under sommaren?

Under flera år har Svensk sjuksköterskeförening arbetat för en ny specialistutbilning, men ingenting händer. Socialstyrelsens rapport från år 2013 visar att antalet specialistutbildade sjuksköterskor har minskat katastrofalt från cirka 75 procent till cirka 47 procent.

Genom en ny specialistutbildning och fler specialistutbildade sjuksköterskor ökar möjligheten för en god omvårdnad för patienterna året runt.

Svensk sjuksköterskeförening samarbetar gärna med Sveriges Kommuner och Landsting i frågan.

För mer information
Ania Willman Professor i vårdvetenskap
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening
08-412 24 00

 

Aktuella pressmeddelanden

  • Ny sjuksköterskeorganisation för internationella frågor

    31 januari 2019
    ICN har beviljat medlemskap för den av Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening nybildade organisationen Joint virtual Swedish nurse organisation- for international work (JSNO)
  • Premiär för Omvårdnadspodden

    24 januari 2019
    I dag den 24 januari är det premiär för Svensk sjuksköterskeförenings podd "Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra". Omvårdnadspodden leds av Stina Oscarsson samhällsdebattör, regissör, författare och allmänhetens representant i sjuksköterskornas etiska råd.