Årets ledare i omvårdnad är Eva Joelsson-Alm

Svensk sjuksköterskeförening har beslutat att tilldela Eva Joelsson-Alm utmärkelsen Årets ledare i omvårdnad 2013. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram, uppmuntra och lära av goda exempel inom omvårdnadsledarskap. Prissumman 20 000 kronor överlämnas på konferensen Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Skövde den 13-14 november.

Juryns enhälliga motivering:

Eva Joelsson-Alm förbättrar vården tillsammans med andra med utgångspunkt i patienternas behov. Hennes goda resultat och hennes prestigelösa och uppmuntrande sätt är en inspirationskälla för alla som vill utveckla och främja omvårdnad och omvårdnadsforskning.

Om årets pristagare Eva Joelsson-Alm är utvecklingssamordnare och sjuksköterska på IVA vid Södersjukhuset.

Bedömning

Juryn har gjort en helhetsbedömning utifrån uppsatta kriterier och kvalitet på utövat ledarskap baserat på motivering i nomineringarna. Juryn har utgjorts av Per Enarsson, Ami Hommel, Torie Palm Ernsäter, Else-Maj Rosenlöf och Jane Österlind.

Kriterierna som bedömningskommittén utgått ifrån är; beskrivning av ett ledarskap som resulterar i ett patientnära omvårdnadsarbete av god kvalitet, ett systematiskt och riskförebyggande patientsäkerhetsarbete, samt en utveckling av medarbetarnas kompetens som underlättar aktivt deltagande i ständigt förbättringsarbete.

Kontakt:
Per Enarsson
Styrelsemedlem
Svensk sjuksköterskeförening
Ordförande i bedömningskommittén
070-6931795

Aktuella pressmeddelanden

  • Ny sjuksköterskeorganisation för internationella frågor

    31 januari 2019
    ICN har beviljat medlemskap för den av Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening nybildade organisationen Joint virtual Swedish nurse organisation- for international work (JSNO)
  • Premiär för Omvårdnadspodden

    24 januari 2019
    I dag den 24 januari är det premiär för Svensk sjuksköterskeförenings podd "Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra". Omvårdnadspodden leds av Stina Oscarsson samhällsdebattör, regissör, författare och allmänhetens representant i sjuksköterskornas etiska råd.