Årets ledare i omvårdnad är Eva Joelsson-Alm

Svensk sjuksköterskeförening har beslutat att tilldela Eva Joelsson-Alm utmärkelsen Årets ledare i omvårdnad 2013. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram, uppmuntra och lära av goda exempel inom omvårdnadsledarskap. Prissumman 20 000 kronor överlämnas på konferensen Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Skövde den 13-14 november.

Juryns enhälliga motivering:

Eva Joelsson-Alm förbättrar vården tillsammans med andra med utgångspunkt i patienternas behov. Hennes goda resultat och hennes prestigelösa och uppmuntrande sätt är en inspirationskälla för alla som vill utveckla och främja omvårdnad och omvårdnadsforskning.

Om årets pristagare Eva Joelsson-Alm är utvecklingssamordnare och sjuksköterska på IVA vid Södersjukhuset.

Bedömning

Juryn har gjort en helhetsbedömning utifrån uppsatta kriterier och kvalitet på utövat ledarskap baserat på motivering i nomineringarna. Juryn har utgjorts av Per Enarsson, Ami Hommel, Torie Palm Ernsäter, Else-Maj Rosenlöf och Jane Österlind.

Kriterierna som bedömningskommittén utgått ifrån är; beskrivning av ett ledarskap som resulterar i ett patientnära omvårdnadsarbete av god kvalitet, ett systematiskt och riskförebyggande patientsäkerhetsarbete, samt en utveckling av medarbetarnas kompetens som underlättar aktivt deltagande i ständigt förbättringsarbete.

Kontakt:
Per Enarsson
Styrelsemedlem
Svensk sjuksköterskeförening
Ordförande i bedömningskommittén
070-6931795

Aktuella pressmeddelanden

 • Sjuksköterskedagarna 2018

  22 november 2018
  I år kommer över 600 deltagare till Sjuksköterskedagarna, sjuksköterskornas stora konferens, för att ta del av det senaste inom omvårdnad. Konferensen spänner över stora områden som ledarskap för omvårdnad och personcentrerad vård under temat ”God omvårdnad för alla – sjuksköterskans etiska utmaning”.
 • Nursing Now Sweden lanseras på Sjuksköterskedagarna

  20 november 2018
  I samband med Sjuksköterskedagarna lanserar Svensk sjuksköterskeförening, tillsammans med Vårdförbundet, Nursing Now Sweden.
 • Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium 2018

  15 november 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 108 000 SEK för år 2018 går till doktorand och specialistsjuksköterskan Lina Bergman, Göteborgs Universitet.
 • Årets ledare i omvårdnad är Håkan Kerrén

  10 oktober 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings stipendium Årets ledare i omvårdnad 2018 har tilldelats Håkan Kerrén, specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård och verksamhetschef vid verksamhetsområde Akutsjukvård, Helsingborgs lasarett, Skånevård Sund inom Region Skåne.