Bild på Lotta Johansson årets doktorandstipendiat
Lotta Johansson årets doktorandstipendiat. Foto: Elin Lindström Claessen

Årets doktorandstipendiat är Lotta Johansson

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium år 2013 på 103 000 kronor tilldelas Lotta Johansson. Hon får stipendiet i hård konkurrens med ett 50-tal andra sökande. Genom doktorandstipendiet stödjer Svensk sjuksköterskeförening forskning inom omvårdnad som kan bidra till att förnya och förbättra vård och omsorg för patienter och närstående.

Motivering

Lotta Johansson är specialistsjuksköterska inom intensivvård och doktorand vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Hennes projekt "Ljud och buller på intensivvårdsavdelning – att vara patient i en tekniktät miljö" syftar till att minska vårdlidandet för den stora och sårbara grupp patienter som kräver intensivvård. Forskningen har en innovativ och avancerad design och ligger väl i linje med Svensk sjuksköterskeförenings forskningsstrategi. Resultaten kan leda till forskningsbaserade omvårdnadsåtgärder och anpassningar i vårdmiljön för att tillgodose intensivvårdspatienters fundamentala behov av sömn.

Bedömning

Bedömningen har utgått från fastställda kriterier för vetenskaplig kvalitet och forskningens relevans för patienter och närstående. Meriterande har bland annat varit genomförd halvtidsbedömning av doktorandstudier och samverkan med klinisk verksamhet. Bedömarkommittén har bestått av Anna Ehrenberg, Birgit Rasmussen, Lena Sharp och Elisabeth Strandberg.

Kontakt

Anna Ehrenberg
Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
Professor, forskningsledare Hälsa & Välfärd, Högskolan Dalarna
070-259 88 50

Aktuella pressmeddelanden

 • Sjuksköterskedagarna 2018

  22 november 2018
  I år kommer över 600 deltagare till Sjuksköterskedagarna, sjuksköterskornas stora konferens, för att ta del av det senaste inom omvårdnad. Konferensen spänner över stora områden som ledarskap för omvårdnad och personcentrerad vård under temat ”God omvårdnad för alla – sjuksköterskans etiska utmaning”.
 • Nursing Now Sweden lanseras på Sjuksköterskedagarna

  20 november 2018
  I samband med Sjuksköterskedagarna lanserar Svensk sjuksköterskeförening, tillsammans med Vårdförbundet, Nursing Now Sweden.
 • Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium 2018

  15 november 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 108 000 SEK för år 2018 går till doktorand och specialistsjuksköterskan Lina Bergman, Göteborgs Universitet.
 • Årets ledare i omvårdnad är Håkan Kerrén

  10 oktober 2018
  Svensk sjuksköterskeförenings stipendium Årets ledare i omvårdnad 2018 har tilldelats Håkan Kerrén, specialistsjuksköterska i ambulanssjukvård och verksamhetschef vid verksamhetsområde Akutsjukvård, Helsingborgs lasarett, Skånevård Sund inom Region Skåne.