Bild på Lotta Johansson årets doktorandstipendiat
Lotta Johansson årets doktorandstipendiat. Foto: Elin Lindström Claessen

Årets doktorandstipendiat är Lotta Johansson

Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium år 2013 på 103 000 kronor tilldelas Lotta Johansson. Hon får stipendiet i hård konkurrens med ett 50-tal andra sökande. Genom doktorandstipendiet stödjer Svensk sjuksköterskeförening forskning inom omvårdnad som kan bidra till att förnya och förbättra vård och omsorg för patienter och närstående.

Motivering

Lotta Johansson är specialistsjuksköterska inom intensivvård och doktorand vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Sahlgrenska akademin vid Göteborgs universitet. Hennes projekt "Ljud och buller på intensivvårdsavdelning – att vara patient i en tekniktät miljö" syftar till att minska vårdlidandet för den stora och sårbara grupp patienter som kräver intensivvård. Forskningen har en innovativ och avancerad design och ligger väl i linje med Svensk sjuksköterskeförenings forskningsstrategi. Resultaten kan leda till forskningsbaserade omvårdnadsåtgärder och anpassningar i vårdmiljön för att tillgodose intensivvårdspatienters fundamentala behov av sömn.

Bedömning

Bedömningen har utgått från fastställda kriterier för vetenskaplig kvalitet och forskningens relevans för patienter och närstående. Meriterande har bland annat varit genomförd halvtidsbedömning av doktorandstudier och samverkan med klinisk verksamhet. Bedömarkommittén har bestått av Anna Ehrenberg, Birgit Rasmussen, Lena Sharp och Elisabeth Strandberg.

Kontakt

Anna Ehrenberg
Styrelseledamot, Svensk sjuksköterskeförening
Professor, forskningsledare Hälsa & Välfärd, Högskolan Dalarna
070-259 88 50

Aktuella pressmeddelanden

  • Ny sjuksköterskeorganisation för internationella frågor

    31 januari 2019
    ICN har beviljat medlemskap för den av Vårdförbundet och Svensk sjuksköterskeförening nybildade organisationen Joint virtual Swedish nurse organisation- for international work (JSNO)
  • Premiär för Omvårdnadspodden

    24 januari 2019
    I dag den 24 januari är det premiär för Svensk sjuksköterskeförenings podd "Omvårdnadspodden - röster från sjuksköterskor och andra". Omvårdnadspodden leds av Stina Oscarsson samhällsdebattör, regissör, författare och allmänhetens representant i sjuksköterskornas etiska råd.