Pressmeddelanden 2013

På den här sidan hittar du Svensk sjuksköterskeförenings pressmeddelanden och ställningstaganden under år 2013.

Pressmeddelanden 2013

 • Vedertagen internationell forskning: antalet sjuksköterskor ökar patientsäkerheten

  Hela teamet behövs i hälso- och sjukvården: sjuksköterskor, barnmorskor, läkare, biomedicinska analytiker, röntgensjuksköterskor, sjukgymnaster, arbetsterapeuter och undersköterskor. Vi står inför ett omfattande rekryteringsbehov av alla professioner i hälso- och sjukvården.
 • Vårdpersonal definierar vård till papperslösa personer

  Vårdprofessionerna presenterar gemensamt sin syn på begreppet ”vård som inte kan anstå” i ett konsensusuttalande.
 • Första draget i tobakens Endgame

  Första draget i tobakens Endgame De resurser som samhället satsar på att förebygga den ohälsa och de 6 000 förtida dödsfall i tobaksrelaterade sjukdomar som rökningen årligen orsakar i Sverige är generande blygsamma i relation till lidandet och kostnaderna.
 • Årets doktorandstipendiat är Lotta Johansson

  Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 103 000 kronor tilldelas Lotta Johansson. Hon får stipendiet i hård konkurrens med ett 50-tal andra sökande.
 • Årets ledare i omvårdnad är Eva Joelsson-Alm

  Svensk sjuksköterskeförening har beslutat att tilldela Eva Joelsson-Alm utmärkelsen Årets ledare i omvårdnad 2013. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram, uppmuntra och lära av goda exempel inom omvårdnadsledarskap. Prissumman 20 000 kronor överlämnas på konferensen Verksamhetsförlagd utbildning (VFU) i Skövde den 13-14 november.
 • Äldreomsorg kräver god omvårdnad

  En god omvårdnad av de svårast sjuka äldre på Sveriges äldreboenden kräver tillgång till hög kompetens, något som kommunerna inte lever upp till.
 • Utmaningar i vård och omsorg kräver stora satsningar på eHälsa

  Patientsäkerheten äventyrades i tisdags när flera IT-system på Stockholms sjukhus slogs ut i timmar. Det är bara ett exempel på allvarliga IT-haverier som skett. I dag överlämnar vi rapporten: ”Störande eller stödjande? Om eHälsosystemens användbarhet 2013” till regeringen.
 • Det är dags för staten att se över sjuksköterskornas specialistutbildning

  Direktören för avdelningen Vård och omsorg vid SKL, Görans Stiernstedt instämmer i att det behövs en ny specialistutbildning för sjuksköterskor.
 • Nya kompetenser för morgondagens vårdpersonal

  I dag presenterar Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet rapporten Teamarbete & Förbättringskunskap som är ett viktigt genombrott för tvärprofessionell samverkan om utvecklingsarbete i vården.
 • Högspecialiserad ambulanssjukvård kräver specialistutbildade sjuksköterskor

  I debatten om sjukvården är alla arbetsgivare och politiker överens om att vården ska vara kunskapsbaserad och säker. Tyvärr blir det alltför ofta bara läpparnas bekännelse. Stockholms läns landsting har beslutat att minska tillgången på specialistutbildade sjuksköterskor i ambulanserna.
 • Legitimerade sjuksköterskor jämställs med undersköterskekompetens

  Landstingspolitiker Anna Starbrink (FP) menar att Sverige aldrig kommer att uppnå den sjuksköterskebemanning som krävs på våra sjukhus och föreslår att legitimerade sjuksköterskor kan ersättas med till exempel undersköterskor.