Ulla Frisk är Årets omvårdnadsledare 2012

Svensk sjuksköterskeförening har beslutat tilldela Ulla Frisk utmärkelsen Årets omvårdnadsledare 2012. Prissumman på 10 000 kronor överlämnas tillsammans med blommor och diplom på Lust & Kunskap- sjuksköterskedagarna i Örebro den 22-23 mars 2012. Syftet med utmärkelsen är att lyfta fram, uppmuntra och lära av goda exempel inom omvårdnadsledarskap.

Juryns bedömning

Juryn har utgjorts av Catrine Jacobsson, ordförande, Henrik Andersson, Torie Palm Ernsäter, Annica Hellberg och Marianne Inde. Juryn har gjort en helhetsbedömning utifrån uppsatta kriterier och kvalitet på utövat ledarskap baserat på texter i inskickade nomineringar.

Kriterierna är beskrivning av ett ledarskap som resulterar i ett patientnära omvårdnadsarbete av god kvalitet, ett systematiskt och riskförebyggande patientsäkerhetsarbete, samt en utveckling av medarbetarnas kompetensutveckling som underlättar aktivt deltagande i ständigt förbättringsarbete.

Årets pristagare 2012

Ulla Frisk är verksam på övergripande ledningsnivå vid Södersjukhuset i Stockholms läns landsting. I nära samarbete med sjukhusledningen och chefläkaren ansvarar Ulla Frisk för sjukhusets kvalitetsuppföljning och övergripande kvalitetsfrågor och är en nyckelperson för alla yrkesgrupper i detta arbete.

Juryns enhälliga motivering

Ulla Frisk är en omvårdnadsledare som driver utveckling genom att konkretisera idéer och tankar och därmed få saker att hända. Med sitt hängivna och uthålliga arbete underlättar hon för all personal och alla verksamheter att delta i systematiskt kvalitets- och patientsäkerhetsarbete som även främjar en patientnära vård.