Papperslösas rätt till vård - Ett steg i rätt riktning

Svensk sjuksköterskeförening välkomnar att papperslösa flyktingar äntligen ska få rätt till akut sjukvård och vård som inte kan anstå. Vi gläds särskilt åt att barn under 18 år får rätt till vård på lika villkor som andra barn.

Svensk sjuksköterskeförening ställer sig fortfarande kritiska till att vården till vuxna papperslösa begränsas till "vård som inte kan anstå". Det innebär att sjuksköterskor fortfarande kommer att tvingas att bryta mot lagen för att kunna följa sin etiska kod.

Svensk sjuksköterskeförening fortsätter sitt aktiva arbete för att papperslösa ska få rätt till vård efter behov och ser fram emot regeringens nästa steg.

För mer information kontakta
Ania Willman
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening
Mob. 0733-26 60 00