Minskade statsanslag hotar sjuksköterskornas specialistutbildningar

Minskade statsanslag till lärosätena ökar risken för indragna specialistutbildningar för sjuksköterskor. Nu varnar universitet och högskolor för neddragning av antalet studieplatser samtidigt som bristen på specialistutbildade sjuksköterskor ökar. Svensk sjuksköterskeförenings stämma uttalar att det behövs ett nationellt samverkansorgan för att garantera kvaliteten på innehåll, progression och nationell dimensionering av sjuksköterskors specialistutbildningar

Under de senaste 20 åren har andelen specialistutbildade sjuksköterskor i Sverige minskat från 67 procent till 48 procent enligt Socialstyrelsen. Detta är mycket oroväckande.

Vi anser att en kunskapsbaserad och hälsofrämjande vård kräver minst 70 procent specialistutbildade sjuksköterskor och i vissa verksamheter ska 100 procent vara specialistutbildade. Det är därför en paradox att regeringen säger sig satsa på de mest sjuka äldre när statistiken för år 2012 visar att av de 12 500 sjuksköterskor som arbetar inom äldrevården är endast 1,6 procent specialistutbildade. Även inom andra områden såsom till exempel barnsjukvård, medicinsk och kirurgisk vård minskar antalet specialistutbildade sjuksköterskor.

I dagens kunskapsbaserade och hälsofrämjande vård krävs sjuksköterskor med en avancerad specialistkunskap i omvårdnad