Jämlik vård - nationell konferens

I dagens Sverige är medellivslängden lägre i fattiga områden, människor som har en psykiatrisk diagnos dör oftare av behandlingsbara sjukdomar och utlandsfödda har svårare att få rätt vård inom en rad områden. Vissa grupper står till och med helt utanför det svenska vårdsystemet. Ojämlikheten inom vård och hälsa har under de senaste decennierna ökat.

Vi vill vända denna trend! Konferensen kommer att belysa ojämlikheten inom vården, de ökande hälsoklyftorna och utsatta gruppers situation – men den kommer också att visa på metoder och vägar att uppnå målet jämlik vård för alla.

Några av de förhållanden som vi vill motverka är:

  • Personer med låg utbildning har en betydligt högre dödlighet i behandlingsbara sjukdomar jämfört med högskoleutbildade.
  • Personer med en psykiatrisk diagnos dör oftare i en behandlingsbar hjärt- och kärlsjukdom.
  • Personer med låg utbildning betydligt lägre överlevnad i både cancer och hjärt- och kärlsjukdomar än högutbildade.
  • Personer i utsatta områden, bl a fattiga förorter, har avsevärt kortare livslängd än personer i rika områden. Vi har formulerat och undertecknat en gemensam plattform och bjuder in till en nationell konferens den 11 juni i år under appellen ”Jämlik vård – vårda jämlikt”.

På konferensen ska vi gemensamt söka vägar att motverka ojämlikheten samt sammanställa hur det verkligen ser ut i Sverige idag!

Undertecknare

Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), Socialstyrelsen, Diskrimineringsombudsmannen (DO), Statens Folkhälsoinstitut, Svenska Läkaresällskapet, Kommunal, Vårdförbundet, Svensk sjuksköterskeförening och Sveriges läkarförbund