Filipa Ventura får Svensk sjuksköterskeförenings Yngre doktorandstipendium

Svensk sjuksköterskeförening har beslutat att tilldela Filipa Ventura Svensk sjuksköterskeförenings Yngre doktorandstipendium 2012.

Filipa Ventura, legitimerad specialistsjuksköterska med inriktning mot onkologisk vård, är antagen doktorand vid Institutionen för vårdvetenskap och hälsa, Göteborg universitet.

Yngre doktorandstipendiet tilldelas henne för avhandlingsarbetet ”Personcentrerad stödjande vård för kvinnor diagnostiserade med bröstcancer som genomgår cytostatikabehandling på öppenvård.”

Juryns motivering:

"Filipa Venturas avhandlingsarbete omfattar utvärdering av ett befintligt webbaserat undervisningsprogram med stödjande interventioner för kvinnor med bröstcancer och en undersökning av programmets inverkan på kvinnornas upplevelse av hälsobemästring, delaktighet i vården och nytta av programmet. Kvinnornas undervisnings- och stödbehov under sjukdomförloppet i Sverige såväl som i Portugal kommer också att undersökas. Upplägg och genomförande har en bred metodologisk och europeisk ansats och planeras att avslutas med utveckling av ett kliniskt stödprogram som utvecklas utifrån föregående delar i forskningsprocessen. Avhandlingens ansats är nyskapande samt har stor relevans för omvårdnad och Svensk sjuksköterskeförenings forskningsstrategi."

Stipendiet på 30 000 kronor kommer att delas ut den 22 mars på Svensk sjuksköterskeförenings konferens Lust & Kunskap - Sjuksköterskedagarna i Örebro 2012.

Svensk sjuksköterskeförenings stipendium för Yngre doktorander delas årligen ut till sjuksköterskor, som påbörjat sina forskarstudier före 30 års ålder. Syftet är att uppmuntra unga sjuksköterskor att börja forska tidigt i sin karriär.