Bryt blockaden av Gaza

Gemensamt uttalande från Vårdförbundet, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk sjuksköterskeförening.

Bryt blockaden mot Gaza omedelbart!

Den orättfärdiga blockaden av Gaza har pågått i fem år. Årsdagen av blockaden uppmärksammades bland andra av 50 internationella biståndsorgan och människorättsorganisationer med detta gemensamma upprop:

”I över fem år har Gazas befolkning, fler än 1,6 miljoner människor, varit utsatta för en blockad som strider mot internationell rätt. Över hälften av befolkningen är barn. Vi undertecknare säger med en röst: Bryt blockaden omedelbart!”

Undertecknare för uppropet var bland andra Amnesty International, Diakonia, Rädda Barnen, World Health Organization (WHO ),United Nations Children’s Fund (UNICEF) och United Nations Women.

Svenska Barnmorskeförbundet, Svensk sjuksköterskeförening och Vårdförbundet stödjer uppropet. Blockaden förnekar Gazas befolkning grundläggande mänskliga rättigheter och inskränker deras möjligheter till försörjning, livsmedelstillgång, utbildning, sjukvård, tjänligt vatten och rörelsefrihet. Vi stödjer därför Ship to Gazas försök att bryta blockaden genom en fredlig ickevåldsaktion.

Ship to Gaza är en partipolitiskt och religiöst oberoende ideell förening som vill verka för en ökad respekt för de mänskliga rättigheterna och folkrätten. Med segelskonaren Estelle kommer Ship to Gaza via hamnar i Europa och Medelhavet segla de 5 000 sjömilen från Sverige till Gaza med förnödenheter och solidaritet. 

Stockholm 4 juli 2012

Sineva Ribeiro                     
Ordförande
Vårdförbundet

Ingela Wiklund                   
Ordförande
Svenska Barnmorskeförbundet

Ania Willman                        
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening