Pressmeddelanden 2012

På den här sidan hittar du Svensk sjuksköterskeförenings pressmeddelanden och ställningstaganden under år 2012.

Pressmeddelanden 2012

 • Omvårdnad saknas i de flesta Nationella Kvalitetsregistren

  De Nationella kvalitetsregistren har en stor betydelse för utveckling och uppföljning av svensk hälso- och sjukvård. Registren skapar en unik möjlighet att följa upp vårdens resultat såväl lokalt som nationellt samtidigt som data från registren skapar goda förutsättningar för lärande och förbättringsarbete inom vården. Men fortfarande är registren alltför fokuserade på medicinsk behandling.
 • Vården måste prioritera specialistutbildade sjuksköterskor

  Det är vetenskapligt belagt att omvårdnad utförd av specialistsjuksköterskor leder till färre komplikationer, ökad överlevnad, höjd livskvalitet samt bättre följsamhet till behandling. Trots det har antalet sjuksköterskor med specialistkompetens inom internmedicin och kirurgi minskat med över hälften de senaste femton åren. Nu är det dags att verksamhetsansvariga i vården prioriterar specialistutbildade sjuksköterskor.
 • Alla får fortfarande inte vård efter behov och på lika villkor

  I dag svarar Rätt till vård-initiativet, 41 organisationer, gemensamt på Socialdepartementets promemoria Hälso- och sjukvård till personer som vistas i Sverige utan tillstånd. Regeringens förslag innebär tyvärr att vuxna asylsökande och vuxna som vistas i landet utan tillstånd fortfarande inte har rätt till vård efter behov och på lika villkor som bosatta.
 • Minskade statsanslag hotar sjuksköterskornas specialistutbildningar

  Svensk sjuksköterskeförenings stämma uttalar att det behövs ett nationellt samverkansorgan för att garantera kvaliteten på innehåll, progression och nationell dimensionering av sjuksköterskors specialistutbildningar.
 • Bryt blockaden av Gaza

  Gemensamt uttalande från Vårdförbundet, Svenska Barnmorskeförbundet och Svensk sjuksköterskeförening. Den orättfärdiga blockaden av Gaza har pågått i fem år. Årsdagen av blockaden uppmärksammades bland andra av 50 internationella biståndsorgan och människorättsorganisationer...
 • Papperslösas rätt till vård - Ett steg i rätt riktning

  Svensk sjuksköterskeförening välkomnar att papperslösa flyktingar äntligen ska få rätt till akut sjukvård och vård som inte kan anstå. Vi gläds särskilt åt att barn under 18 år får rätt till vård på lika villkor som andra barn.
 • Migrationsministern fortsätter förneka mänskliga rättigheter i vården

  ”Ofödda barn kan inte rå för att föräldrar fattar dumma beslut” säger migrationsminister Tobias Billström i Sveriges Radios lördagsintervju den 2 juni 2012. I samma intervju förminskar Billström mänskliga rättigheter och internationella konventioner till en ”rättighetskatalog” som den svenska regeringen kan välja och vraka ur.
 • Jämlik vård - nationell konferens

  I dagens Sverige är medellivslängden lägre i fattiga områden, människor som har en psykiatrisk diagnos dör oftare av behandlingsbara sjukdomar och utlandsfödda har svårare att få rätt vård inom en rad områden. Vissa grupper står till och med helt utanför det svenska vårdsystemet. Ojämlikheten inom vård och hälsa har under de senaste decennierna ökat.
 • Filipa Ventura får Svensk sjuksköterskeförenings Yngre doktorandstipendium

  Svensk sjuksköterskeförening har beslutat att tilldela Filipa Ventura Svensk sjuksköterskeförenings Yngre doktorandstipendium 2012.
 • Ulla Frisk är Årets omvårdnadsledare 2012

  Svensk sjuksköterskeförening har beslutat tilldela Ulla Frisk utmärkelsen Årets omvårdnadsledare 2012.