Stoppa inte utredningen!

Utredningen "Vård efter behov och på lika villkor, en mänsklig rättighet” får inte stoppas! Sjuksköterskornas etiska råd kräver att regeringen omedelbart skickar ut den statliga utredningen ”Vård efter behov och på lika villkor, en mänsklig rättighet” på remiss.

Vi stödjer utredningens slutsats att varje människa omfattas av rätten till liv, vård och hälsa oavsett legal status eller position i asylprocessen, med eller utan papper och personnummer och att vård skall ges till alla människor efter behov.

Det är upprörande att migrationsmister Tobias Billström förhindrar att utredningen sänds ut på remiss. I Sjuksköterskornas etiska kod poängteras att alla människor ska behandlas lika. Samma värdering återfinns i alla anda vårdprofessioners etiska koder, vård ska ges efter behov! 

Sjuksköterskornas etiska råd uppmanar alla i vården att agera när patienters rättsliga status eller betalningsförmåga inverkar på beslut om att ge vård.

För mer information kontakta
Catrine Jacobsson, ordförande i Sjuksköterskornas etiska råd 
Inger Torpenberg, sekreterare i Sjuksköterskornas etiska råd