Riskkapitalbolagen hör inte hemma i äldrevården

Sveriges Televisions avslöjande att tre chefer för riskkapitalbolaget Carema tjänat över 120 miljoner kronor under år 2010 är ytterligare ett bevis på hur riskkapitalbolagen utnyttjar välfärdsystemet för egen vinst på bekostnad av god äldrevård och omsorg.

Svensk sjuksköterskeförening anser att god äldrevård och omsorg måste grundas på etiska värderingar och respekt för människans värdighet. Att göra gott för en annan människa är en av de viktigaste drivkrafterna i en god vård och omsorg. Riskkapitalbolagen har ett helt annat fokus. De är konstruerade för att maximera ägarnas vinst och hör inte hemma i en äldrevård som finansieras av skattemedel.

- Det är ett stort svek mot äldre svårt sjuka personer att det är lönsamt för riskkapitalbolagen att sänka kvaliteten på äldrevården säger Ania Willman, ordförande i Svensk sjuksköterskeförening.

Läs mer i Omvårdnadsmagasinet nr 6, 2011