Frige sjuksköterskorna och sjukvårdspersonalen i Bahrain

En militärdomstol i Bahrain har dömt 20 sjuksköterskor och sjukvårdspersonal som arbetar på sjukhus i Bahrain till mellan 5 och 15 års fängelse för försök att störta regimen. Enligt Amnesty International var det en politisk rättegång och de dömda är samvetsfångar. Svensk sjuksköterskeförening protesterar mot de orättfärdiga fängelsedomarna och kräver att samtliga omedelbart friges.

De dömda har i enlighet med sjukvårdsprofessionernas etik gett vård till patienter som bland annat skottskadats under demonstrationer mot regimen. Domen är upprörande och kränker all sjukvårdspersonals professionella och etiska ansvar att ge vård efter behov utan hänsyn till politisk åsikt eller social status.

Svensk sjuksköterskeförening uppmanar Bahrains kung Shaikh Hamad bin ‘Issa Al Khalifa och premiärminister Khalifa bin Salman Al Khalifa att omedelbart och ovillkorligt frige de dömda.

För mer information kontakta
Ania Willman,
Ordförande
Svensk sjuksköterskeförening   
 
Åsa Andersson,
Svensk sjuksköterskeförening