Pressmeddelanden 2011

På den här sidan hittar du Svensk sjuksköterskeförenings pressmeddelanden och ställningstaganden under år 2011.

Pressmeddelanden 2011

 • Riskkapitalbolagen hör inte hemma i äldrevården

  Sveriges Televisions avslöjande att tre chefer för riskkapitalbolaget Carema tjänat över 120 miljoner kronor under år 2010 är ytterligare ett bevis på hur riskkapitalbolagen utnyttjar välfärdsystemet för egen vinst på bekostnad av god äldrevård och omsorg.
 • Utdelning av Yngre doktorandstipendium år 2011

  Amanda Hellström och Marie Höyer har tilldelats Svensk sjuksköterskeförenings Yngre doktorandstipendium 2011 om vardera 30 000 kronor. Priset delades ut i samband med Verksamhetsförlagd utbildning i Västerås.
 • Värdekrock mellan riskkapitalbolag och svårt sjuka äldre

  Sjuksköterskornas etiska råd reagerar kraftfullt på de skräckfyllda bilder som återigen rapporteras från äldrevården. Det är ett svek mot äldre personer som är beroende av vård att riskkapitalbolag får utnyttja välfärdsystemet för egen vinst, som inte beskattas i Sverige, på bekostnad av god vård.
 • Frige sjuksköterskorna och sjukvårdspersonalen i Bahrain

  Svensk sjuksköterskeförening protesterar mot de orättfärdiga fängelsedomarna av sjuksköterskor och sjukvårdspersonal i Bahrain och kräver att samtliga omedelbart friges.
 • Stoppa inte utredningen!

  Sjuksköterskornas etiska råd kräver att regeringen omedelbart skickar ut den statliga utredningen ”Vård efter behov och på lika villkor, en mänsklig rättighet” på remiss.
 • Avslag för ändrad examensbeskrivning för specialistsjuksköterskor

  Svensk sjuksköterskeförening avslår Utbildningsdepartementets förslag om en ändrad examensbeskrivning för specialistsjuksköterskor.