Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Omvårdnad sedan 1910

Pressbilder

Högupplösta pressbilder på förtroendevalda, kanslichef och sakkunniga i Svensk sjuksköterskeförening.

Foto: Tomas Södergren
Klicka på bilden för att ladda ner den i högupplöst format.

Ami Hommel, ordförande Svensk sjuksköterskeförening

 

 

Catrine Jacobsson, ordförande Sjuksköterskornas etiska råd


Ing-Marie Moegelin, Sakkunnig i utbildnings- och äldrefrågorTorie Palm Ernsäter, Sakkunnig i kvalitets- och vårdutvecklingsfrågor


Elisabeth Strandberg, Sakkunnig forsknings- och e-hälsofrågor


Inger Torpenberg, Sakkunnig i etik, folkhälsa och vårdutvecklingsfrågor


Birgitta Wedahl, Kanslichef


Åsa Andersson, Strategisk rådgivare

 

Pressmeddelanden

  • Susanne Lind tilldelas Doktorandstipendiet

    Svensk sjuksköterskeförenings Doktorandstipendium på 105 000 kronor tilldelas Susanne Lind för hennes projekt med att implementera kunskapsstöd för vård i livets slutskede.
  • Sjuksköterskors journalföring osynliggjord

    Sjuksköterskor ansvarar för att information om omvårdnad finns i tillräcklig omfattning och kvalitet för att ge en helhetsbild av patientens hälsosituation och vårdbehov. Därför krävs att det finns termer och begrepp i patientjournaler för att beskriva planerad och genomförd omvårdnad på ett strukturerat sätt.
  • Ej legitimerade sjuksköterskor sätter patientsäkerheten ur spel

    Varje sommar kringgår arbetsgivarna kravet på legitimation och rekryterar sjuksköterskestudenter som vikarier för legitimerade sjuksköterskor.

Senast publicerad: 2017-03-28

Omvårdnads- magasinets ledare

I Omvårdnadsmagasinets ledare kan du läsa om Svensk sjuksköterskeförenings värderingar och ståndpunkter inom aktuella områden.

Omvårdnadsmagasinets ledare
Bild på Omvårdnadsmagasinet

Satsa på specialist- sjuksköterskan

Vården blir alltmer specialiserad trots det minskar andelen specialistsjuksköterskor. Nu måste vi vända utvecklingen och satsa på specialist-sjuksköterskan.

Satsa på specialistsjuksköterskan
Fotografi på sjuksköterskor som springer med sjukhussäng

Satsa på omvårdnads- forskning för att förbättra vården

Svensk sjuksköterskeförening lyfter i denna skrift resultat från den patientnära omvårdnadsforskningen som sjuksköterskor bedriver för att visa att den förbättrar vården.

Omvårdnadsforskning förbättrar vården
Omslagsillustration med kugghjul