Vinnande grävande

Efter examen i grundskolan gick vi alltid till bokhandeln. Där fick vi fyra syskon välja var sin sommarbok. Därefter gick vi i samlad tropp till konditoriet för att välja var sitt wienerbröd. Man kunde välja på röd klick (sylt), gul klick (mormors hosta – den tog inte jag!) eller brun klick (danskt wienerbröd med chokolæde). Fortfarande kan jag längta efter detta, examen och en tjock sommarbok.

Den här sommaren ska jag förkovra mig om kvalitetsregister. ”Hur kul är det på en skala?”, hör jag er säga, men det är faktiskt så att under det senaste året har nationella kvalitetsregister kommit i ropet inom utbildningen. Sveriges Kommuner och Landsting (SKL) har tillsammans med Svensk sjuksköterskeförening och Svenska Läkaresällskapet genomfört ett projekt där läkare i ST-utbildning och sjuksköterskor i specialistutbildning fått stöd att använda data från registren i den verksamhetsförlagda utbildningen och till magisteruppsatser.

Det är få lärosäten där lärarna har kunskap om nationella kvalitetsregister och därför ses det ännu inte som en naturlig del i utbildningen att använda dessa data för att arbeta med förbättringar i vården. Dags att läsa på alltså! (Börja på SKL:s hemsida, där kan man läsa om alla Nationella kvalitetsregister.)

Under hösten 2013 och nu under våren har ett antal lektorer från olika lärosäten deltagit i lärandeseminarier i Sjuksköterskornas Hus för att bättre kunna handleda studenter, på avancerad nivå, att använda data från nationella kvalitetsregister. Med hjälp av dessa pionjärer har ett antal problem med registren uppmärksammats och åtgärdats. Till exempel behöver studenterna fylla i en blankett för att få ut data ur registret och de måste veta vem i organisationen som har behörighet att ansöka om att få ut data ur registret. Kan tyckas enkelt – men nog så svårt när det inte finns upparbetade kanaler.

Idag har många verksamheter inom vården insett vinsten med att föreslå studenter uppsatsämnen för att få till en granskning eller undersökning inom det egna omvårdnadsområdet. Ett bra initiativ som leder till att lärosätena kan sluta hänvisa studenterna till enbart litteraturstudier utan istället uppmuntra till empiriska studier. Det finns flera exempel på bra uppsatser där studenterna med hjälp av empiriska undersökningar har visat på förbättringsmöjligheter som sedan genomförts i verksamheten. Detta blir ju ett vinnande koncept för båda parter, men nackdelen för studenterna är att det tar tid att samla in ett empiriskt material, till exempel genom intervjuer eller enkäter till patienter och personal. Här kan kvalitetsregistren utgöra ett alternativ! En riktig guldgruva eftersom data redan är insamlade.

De vårdenheter och de kvalitetsregister som är inblandade i nuvarande projekt är alla mycket intresserade av att få ta del av specialistsjuksköterskornas uppsatser. Flera ska examineras nu i juni och några under hösten, beroende på hur kurserna ligger. När de än examineras hoppas jag att de som belöning får en god bok och ett wienerbröd, med valfri klick.

Jag själv och många med mig kan ägna sommaren åt att läsa på eftersom Svensk sjuksköterskeförening startar ett nytt projekt till hösten.

Hängmattan nästa!

Ania Willman
Ordförande i Svensk sjuksköterskeförening

 

Relaterad information

Krönika: Omvårdnadsmagasinet nr 3, 2014

Ami Hommels krönikor i Omvårdnadsmagasinet

 • Hemlig

 • Foto av Ami Hommel

  Låt oss vända bilden

  Jag har nyligen varit i Shanghai där jag var inbjuden föreläsare på en konferens på The 6th people hospital. Jag hade möjlighet att göra studiebesök på sjukhuset där vissa delar var 120 år gamla och andra helt nybyggda eller nyrenoverade. Oj, så annorlunda!
 • Fotografi av Ami Hommel

  Almedalen - cirkus eller viktig mötesplats?

  Under de dagar som jag var på plats i Almedalen slogs jag flera gånger av vilket fantastiskt land Sverige är med tanke på den öppenhet som råder under Almedalsveckan.