Situated freedom

Ibland hamnar man i sammanhang man önskar att man kunde slippa. I situationer som man hade velat undvika men inte kunde förutse. Men, även om situationen blir fel kan man välja hur man vill förhålla sig till det som händer. ”Situated freedom” kallar omvårdnadsteoretikern Rosemarie Rizzo Parse det för.

Jag tänker på att man till exempel kan vara på bjudning och hamna bredvid någon som upprepar all världens vandringssägner om hur invandrare och tiggare är, vilket faktiskt hände härom kvällen. Då kände jag ett obehag som bara växte och tänkte nej, jag vill inte delta i detta. Det var samma gamla vandringshistorier om att de som invandrar är kriminella, ingår i kriminella nätverk och bara är ute efter att luras.

Åsikter som luftades var att ”tiggeri är osvenskt” och att de som tigger minsann har råd med mobiltelefon. Jag försökte säga att det är orimligt att säga att de som invandrar är kriminella, det finns inte någon logik i att bunta ihop tusentals människor under ett sådant epitet när vi vet att det som händer är att de flyr från krigszoner och terrorattacker.

Man kan inte heller säga att tiggeri är osvenskt, tiggeri har förekommit i Sverige under långa tider. Läs Ivar Lo-Johanssons beskrivning av fattig-Sverige, Ludvig Nordströms om Lort-Sverige, biografin över Ottar, Elise Ottesen-Jensen och Anders Fogelströms skildringar om Stockholm. Sverige som ett folkhem och en välfärdsstat har långt mindre än 100 år på nacken. Argumenten håller inte!

Jag företräder en profession, en profession med etiska regler som bland annat anger att jag ska respektera de mänskliga rättigheterna. Till människors rättigheter hör rätten till liv, hälsa och vård. Framväxten av de mänskliga rättigheterna är en del av en världsomfattande demokratiseringsprocess. I denna process växer kraven på en vård som ser till hela människan. Inom professionen diskuterar vi därför nödvändigheten av att anlägga ett personcentrerat synsätt i vården.

En personcentrerad vård handlar om att se personen bakom sjukdom, åldrande, symtom och beteende. Personen och personens behov och egen berättelse sätts i centrum. Personcentrerad vård innebär också att sjuksköterskan som en professionell utövare tar ansvar för att stå upp för personer som drabbats av ohälsa eller sjukdom. Det finns mycket stor risk att drabbas av ohälsa om man är fattig!

Om jag som professionell försöker förstå hur det är att vara en kvinna från Balkan, vars enda utkomst är att lämna barnen till mormor och åka till ett kallt land i norr för att tigga på gator och torg kan jag finna det mycket rimligt att denna kvinna behöver en mobiltelefon. Om jag försöker förstå hur det är att vara hemlös utan familj i ett främmande land kan jag förstå att ett tältläger med flera bekanta kan utgöra en trygg punkt i tillvaron. Om vi som professionella sjuksköterskor arbetar med folks liv och hälsa kan vi inte som privatpersoner låta bli att se och ta ställning.

Samma etik måste gälla i arbete och privatliv! Språket bidrar till att konstituera vår verklighet, det är därför viktigt att vi inte för dessa vandringssägner vidare utan argumenterar med hjälp av fakta. Jag säger: Nej tack till rädsla och inskränkthet, nej tack till främlingsfientlighet och ja tack till alla människors lika värde.

Ania Willman
Ordförande i Svensk sjuksköterskeförening

 

Relaterad information

Ania Willmans krönika i Omvårdnadsmagasinet nummer 5, 2014

Ami Hommels krönikor i Omvårdnadsmagasinet

 • Hemlig

 • Foto av Ami Hommel

  Låt oss vända bilden

  Jag har nyligen varit i Shanghai där jag var inbjuden föreläsare på en konferens på The 6th people hospital. Jag hade möjlighet att göra studiebesök på sjukhuset där vissa delar var 120 år gamla och andra helt nybyggda eller nyrenoverade. Oj, så annorlunda!
 • Fotografi av Ami Hommel

  Almedalen - cirkus eller viktig mötesplats?

  Under de dagar som jag var på plats i Almedalen slogs jag flera gånger av vilket fantastiskt land Sverige är med tanke på den öppenhet som råder under Almedalsveckan.