Du sköna nya värld

Det här med omvärldsbevakning kan vara förvirrande. Jag läser många tidningar och böcker, jag ”scannar” av konferens- och kursformation för att se åt vilket håll vinden blåser.

I veckan läste jag en annonsbilaga där det står att sjuksköterskeyrket har framtiden för sig. Den enorma bristen på sjuksköterskor just nu kommer att bidra till positiva förändringar vad gäller arbetsmetoder, löner och arbetsmiljö.

Ja, så står det i annonsen och den fortsätter med att allt fler kommer att arbeta extra, eller starta eget, som konsulter. Uttrycket ”Har framtiden för sig” får mig att minnas några andra artiklar om framtiden som jag sparat.

I den ena artikeln står det att Kevin Kelly, den amerikanska tidskriften Wireds första chefredaktör, säger att vår vetskap om vad internet egentligen är, är betydligt mindre än vad vi förstår. Han anser att de kommande 20 åren kommer att förändra internets utformning mer än vad de senaste 20 åren har gjort.

Detta kommer att förändra vår syn på ägarskap, vi kommer inte att behöva spara ner eller göra säkerhetskopior för allt finns i molnet. Vi kommer inte ens att vilja äga musik, böcker, filmer eller vad det nu kan vara. Kelly säger också att den kommande teknologin blir smärtsam för människan när robotarna tar över allt fler av våra arbetsuppgifter. Vi kommer att hamna i en identitetskris. Vem är vi om vi inte behöver jobba?

På tal om robotar (vilket är ett ryskt ord som betyder arbeta – ironiskt!) så finns det olika sorters robotar med olika egenskaper och funktioner. De kan vara autonoma och självgående eller telestyrda av en operatör via internet. De kan vara maskinlika eller människolika, och bland de människolika skiljer man på androiderna och geminoiderna.

Androiderna liknar en människa rent fysiskt, mer eller mindre, medan geminoiden är en utseendemässig kopia av en nu levande människa. Geminoiderna utvecklas främst av den japanske forskaren Ishiguro vid Advanced telecommunication research institute och han säger glatt att om vi vill ta ledigt från jobbet och vill att en robot ska representera oss så är en geminoid bäst.

Som tillägg till den här framtidsspaningen måste vi lägga Google-glasögonen, som är ett par glasögon med dator som kan spela in video och ta bilder. Om ni såg sista avsnittet av Sherlock så hade skurken sådana glasögon och han kunde ”läsa” av varje person genom att personens alla identitetsuppgifter och livsberättelse flimrade förbi i glasögat. Instant och kompakt information tillgänglig för alla!

Sedan har vi alla appar till mobilen; en app som mäter hjärtrytm och EKG, en annan som mäter din sömn och en tredje som är en dagboksapp. Med denna kan du samla bilder, text, instagram och tweets för att komma ihåg ditt sociala liv. Förutom Narrative Clip, en liten kamera som du fäster på kläderna och som tar bilder var 30 sekund och laddar upp dom i molnet finns det kläder med inbyggda sensorer som mäter stressnivå, hjärtrytm och rörelser. Och så vidare…

Hur kommer teknikutvecklingen att förändra människors beteenden? Vad innebär internetutvecklingen och kommer robotarna att ta över jobben? Hur kommer jobben att förändras? Om det redan finns textilier som skiftar färg vid olika temperaturer, mäter svett och annat så kan ju hela intensivvården tänka om. Om sjuksköterskor ska ha framtiden för sig och bli konsulter måste nog lärosätena anamma den nya tekniken.

Dagens studenter är ju födda med en mobil i handen, de vet inget annat och mobilen förändrar våra beteenden, på gott och på ont. Omvårdnad och teknik kommer att vara lika viktigt som omvårdnad och etik.

Ania Willman
Ordförande i Svensk sjuksköterskeförening

 

Relaterad information

Krönika: Omvårdnadsmagasinet nr 2, 2014

Ami Hommels krönikor i Omvårdnadsmagasinet

 • Hemlig

 • Foto av Ami Hommel

  Låt oss vända bilden

  Jag har nyligen varit i Shanghai där jag var inbjuden föreläsare på en konferens på The 6th people hospital. Jag hade möjlighet att göra studiebesök på sjukhuset där vissa delar var 120 år gamla och andra helt nybyggda eller nyrenoverade. Oj, så annorlunda!
 • Fotografi av Ami Hommel

  Almedalen - cirkus eller viktig mötesplats?

  Under de dagar som jag var på plats i Almedalen slogs jag flera gånger av vilket fantastiskt land Sverige är med tanke på den öppenhet som råder under Almedalsveckan.