Gästkrönikor i Omvårdnadsmagasinet

Här nedan hittar du gästkrönikor som publicerats i Omvårdnadsmagasinet.

Ta fram yrkesstoltheten

Forskningen säger att ett väl fungerande team finns i en avslappnad atmosfär, har klara och tydliga mål samt täta och regelbundna diskussioner där medlemmarna lyssnar på varandra. Men varför tillskrivs inte omvårdnaden lika stor betydelse i teamets arbete i vården av patienter?

Läs Ulrica Nilssons gästkrönika i Omvårdnadsmagasinet
Bild på Ulrica Nilsson, professor och styrelseledamot i Svensk sjuksköterskeförening