Vem vill bli sjuksköterska?

Vården och omsorgen står inför en stor utmaning. Under de närmaste åren måste många ungdomar rekryteras till vårdbranschens yrken. Fram till år 2020 beräknas 25 procent av vårdens anställda gå i pension.

Samtidigt kommer konkurrensen om ungdomarnas yrkesval att hårdna. Trots att över 160 000 ungdomar är arbetslösa i Sverige är det ett generellt lågt intresse bland ungdomar att välja vårdyrken även om det fortfarande är ett högt söktryck till sjuksköterskeutbildningen. Samtidigt har andelen specialistsjuksköterskor minskat från 65 procent år 1995 till 48 procent år 2008. Det är en minskning som ser ut att fortsätta.

Det borde vara lätt att intressera ungdomar för sjuksköterskeyrket. Det är ett yrke som kräver hög kompetens, ger möjlighet till utveckling, specialisering och omväxlande arbetsuppgifter. Ett yrke med unika möjligheter att göra betydelsefulla insatser för personer som är i behov av omvårdnad.

En legitimerad sjuksköterska har ett stort ansvar som bland annat kräver hög omvårdnadskompetens, förmåga att fatta självständiga beslut, göra etiska ställningstagande och färdighet i att följa kunskapsutvecklingen. Men en sjuksköterska med enbart grundutbildning har inte tillräcklig kompetens för att inom vårdens olika specialiteter självständigt planera och åtgärda patienters komplexa omvårdnadsbehov. Därför behöver minst 70 procent av sjuksköterskorna vara specialistutbildade med fördjupade kunskaper i omvårdnad inom ett område samt evidens, kvalitetsutveckling och utvärderingsinstrument.

Problemet att rekrytera ungdomar till att vilja bli sjuksköterskor är inte arbetets innehåll. Det är arbetsgivarens halsstarriga förhoppning att ungdomar då de väljer yrke kommer att bortse från lön och arbetsvillkor. Ett arbete som innebär tjänstgöring varannan helg med delade turer, deltider och en för låg bemanning lockar inte. Det gör inte heller en lön som inte motsvarar kompetenskravet i yrket. Det är inte förvånande att andelen specialistutbildade sjuksköterskor minskar när det i genomsnitt tar nitton år innan en specialstutbildning lönar sig.

Nu säger sjuksköterskestudenterna ifrån. De har startat ett löneuppror och kräver 24 000 kronor i månaden. De har goda argument. Sjuksköterskornas kunskap är felvärderad. En sjuksköterska tjänar i genomsnitt 26 600 kronor i månaden. En högskoleingenjör med lika lång utbildning tjänar drygt 10 000 kronor mer. Arbetsgivaren i vården borde lyssna på tekniksektorns recept om hur rekryteringen av ungdomar lyckas.

Höjda löner och bättre villkor för både grund – och specialistutbilda sjuksköterskor är en förutsättning för att locka ungdomar till vårt yrke.

 

Relaterad information

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 3, 2012