Tips till socialministern

Nu är det skuldkris. Man kan undra vems skuld det är och vem som bär skulden. Socialdepartementet har inte många idéer om framtiden och det råder oklarhet om hur socialminister Göran Hägglund ska rädda välfärdens Titanic, flaggskeppet hälso- och sjukvården.

Det saknas inte idéer, vi har många, för en personcentrerad, trygg, säker och kostnadseffektiv vård. Det behövs nya strukturer i vården, det behövs ett nytt engagerat ledarskap, det behövs fungerande team på alla nivåer och det behövs kompetens.

Det finns de som ropar på en 4-årig grundutbildning för sjuksköterskor. Det är en stor risk att det blir en ropandes röst i öknen. Var ska de pengarna tas ifrån i dessa tider av kris och skuld? Det finns de som ropar att den 3-åriga sjuksköterskeutbildningen inte räcker till, att dagens nyexaminerade sjuksköterskor saknar klinisk kunskap och att utbildningen fostrar till underdånighet. Sådana uttalande är kränkande både mot den nyexaminerade sjuksköterskan med legitimation och för hela professionen. Det är en vandringssägen att ”de unga inte kan”. I alla tider, så länge sjuksköterskeutbildningen har reformerats, har de med ”äldre” utbildning kritiserat den nya utbildningen. Låt oss upphöra med detta! Det leder bara till att kraven om en vettig introduktion till arbetet, mentorskap, karriärstegar och fler specialistutbildade sjuksköterskor kommer i skymundan.

Faktum är att i dessa tider med stor brist på specialistutbildade sjuksköterskor är det de grundutbildade som bär upp vården, särskilt inom medicinsk och kirurgisk vård. Men detta faktum står inte i motsats till vårt krav på att fler ska specialistutbilda sig och att det behövs en ny struktur för specialistutbildningen. Vi kräver en översyn av sjuksköterskornas specialistutbildning för patienternas skull. Vi vet alla att rätt kompetens på rätt plats ger bättre resursutnyttjande. Det är visat att hög kompetens nära patienten ger lägre dödlighet, mindre komplikationer, lägre risk för skador och nöjdare patienter. Kravet på en 4-årig sjuksköterskeutbildning för kollektivet riskerar att skymma kraven på utveckling av specialistutbildningen och att minst 70 procent av sjuksköterskorna behöver specialistutbildning.

Så̊ käre herr socialminister om du vill ha världens bästa sjukvård så lägg örat mot marken och lyssna. Vi är överens om att vården har utvecklats sedan Florence Nightingales dagar och nu behövs en översyn av specialistutbildningen. Om patienter inom till exempel operation, anestesi och intensivvård behöver vård av specialistutbildade sjusköterskor kan man fråga varför inte patienter inom till exempel akutsjukvården och den palliativa vården skulle behöva sjuksköterskor med den kompetensen.

Nuvarande remissomgång öppnar för en ny liten variant som tillägg till de nuvarande elva inriktningarna. Detta är otillräckligt. Vi behöver en ny struktur med flexibla lösningar för sjuksköterskors specialistutbildning på avancerad nivå med magister/masterexamen. Se där – det skulle också tillfredsställa kravet om en 4-årig utbildning. Det skulle vara kostnadseffektivt Herr Minister!

 

Relaterad information

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 4, 2011