Bristen på specialistsjuksköterskor hotar utvecklingen av vården

Bristen på sjuksköterskor, och särskilt specialistutbildade sjuksköterskor, kommer att vara stor i framtiden. Det var en av huvudnyheterna i Dagens Eko i mitten av maj. En rimlig prognos eftersom det redan idag är en alarmerande brist på specialistutbildade sjuksköterskor i hela hälso- och sjukvården och särskilt i äldreomsorgen.

Svensk sjuksköterskeförening anser att cirka 70 procent av Sveriges sjuksköterskor behöver vara specialistutbildade. Idag är siffran knappt 50 procent. Läget är särskilt allvarligt eftersom andelen specialistutbildade sjuksköterskor som är över 55 år är förhållandevis hög. Enligt Socialstyrelsen beror det troligen på att allt färre yngre sjuksköterskor fortsätter att utbilda sig fram till en specialistsjuksköterskeexamen. Ansvaret faller också tungt på alla arbetsgivare som inte efterfrågar specialistutbildade sjuksköterskor, och som inte ger rimliga villkor vare sig under utbildningen eller i den kommande tjänsten.

Dagens specialistutbildning är föråldrad, den har inte följt med i vårdens utveckling. Vården är en av de mest kunskapsintensiva branscherna i samhället och det krävs en hög kompetens för att den ska vara kunskapsbaserad och säker.

Specialistutbildningen behöver leda till både en yrkesexamen med inriktning mot ett fördjupningsområde som till exempel smärta, barn eller akutsjukvård och en magister/masterexamen i omvårdnad. En specialistutbildning som enbart leder till en yrkesexamen, utan fördjupning och progression i sjuksköterskornas huvudområde omvårdnad, hotar utvecklingen av en allt mer komplex omvårdnad och omvårdnadsforskning.

Trots det stora behovet av en förändrad specialistutbildning, trots uppvaktningar, remissvar och debattinlägg händer ingenting! Utbildningsministern har ”inte möjlighet” att träffa oss och Utbildningsdepartementet ligger lågt och ger inga besked om de tänker förändra utbildningen.

Självklart måste det till goda villkor som motiverar grundutbildade sjuksköterskor att skaffa sig en specialistutbildning. Det är orimligt att det idag tar i genomsnitt 19 år innan en specialistutbildning lönar sig.

Kravet på en förändrad specialistutbildning får inte leda till splittring mellan grundutbildade och specialistutbildade. Som profession har vi ett gemensamt ansvar att formulera vårdens behov av sjuksköterskans kompetens och bygga för en god vård i framtiden. En förändrad specialistutbildning ska möta vårdens behov för minst 30 år framåt.

Ska vi lyckas måste vi tillsammans skapa en bred opinion. Vi sjuksköterskor behöver agera enigt tillsammans och på alla upptänkliga sätt visa att en god och säker vård förutsätter en hög andel specialistutbildade sjuksköterskor. Alla som idag arbetar inom områden där det saknas specialistsjuksköterskor, och inom områden som saknar en specialistutbildning, behöver uppmärksamma till exempel verksamhetschefer, sjukhusledningar och politiker på behovet av höjd kompetens.

 

Relaterad information

Ledare i Omvårdnadsmagasinet nr 3, 2011