Välkommen till Svensk sjuksköterskeförenings webbplats Vi stärker sjuksköterskans profession
Fotografi av Professorerna Joanne Disch och Jane Barnsteiner ledde workshoppen om Magnetmodellen
Professorerna Joanne Disch och Jane Barnsteiner ledde workshoppen om Magnetmodellen

Workshop om Magnetmodellen och ledarskap för omvårdnad

Svensk sjuksköterskeförening genomförde den 7 oktober en workshop i Sjuksköterskornas hus om ledarskap för omvårdnadsutveckling och Magnetmodellen.

Workshoppen vände sig till ledande sjuksköterskor som önskade fördjupa sig i tillämpningen av Magnetmodellen. Workshopledare var professorerna Jane Barnsteiner och Joanne Disch från USA båda med stor erfarenhet av att leda ett stort sjukhus fram till en Magnetcertifiering samt att granska och examinera verksamheter över hela världen innan de blir certifierade.

Inledningsvis presenterade Jane Barnsteiner en tillämpning av Magnetmodellen leder till bättre och säkrare vård med en hög omvårdnadskvalitet. Detta uppnås genom ett fokuserat och uthålligt förändringsarbete för att uppfylla kriterierna i Magnetmodellen. Hela vårdorganisationen utformas med ett starkt ledarskap för omvårdnaden till stöd för sjuksköterskor i patientnära omvårdnadsarbete. Förutsättningar skapas för att sjuksköterskor ska kunna vara tydliga i tillämpningen av sin omvårdnadskompetens framförallt i vårdteam där patienter och närstående är delaktiga.

Föredragningar varvades med gemensam reflektion och stimulerande diskussioner bland annat om kvalitetskriterierna i Magnetmodellen och planer för ett långsiktigt och strategiskt arbete i frågan.

Nyheter, uttalanden och debattartiklar

 • Sjuksköterskor och läkare kan inte medverka till tvångsmedicinering

  17 mars 2017
  Många människor har under de senaste åren sökt sig till Sverige för att söka asyl. Många av dem bedöms, efter prövning, inte ha tillräckliga skäl för att få stanna utan hänvisas till att lämna landet. De som inte kan eller vill resa på egen hand eskortera
 • Ingen specialistutbildning i landstingets regi

  18 januari 2017
  Tack till Peter Carpelan (M), Forsknings- och personallandstingsråd i Stockholms läns landsting, för att du lyssnade till oss och Stockholms lärosäten. Det är glädjande att vi fört en positiv dialog och att förslaget om sjuksköterskors specialistutbildning i landstingets regi nu dras tillbaka.
 • Saga Wahlström tilldelas Queen Silvia Nursing Award 2016

  3 januari 2017
  Saga Wahlström, sjuksköterskestudent vid Mälardalens högskola, tilldelas 2016 års Queen Silvia Nursing Award för sin idé om en mobilapplikation som förenklar kommunikation och överkommer språkhinder inom vården.
 • Svensk sjuksköterskeförening stödjer Juluppropet

  15 december 2016
  Vi uppmanar alla sjuksköterskor att skriva under namninsamlingen "Juluppropet" för en human migrationspolitik. Namninsamlingen sker på initiativ av landets kyrkor genom Sveriges kristna råd.
 • Socialstyrelsen om utlandsutbildade sjuksköterskor

  13 december 2016
  Erik Magnusson, biträdande avdelningschef på Socialstyrelsen föreläser om vägen till svensk legitimation för sjuksköterskor med utbildning utanför Sverige och utanför Europa. Föreläsningen ägde rum i Sjuksköterskornas hus.
 • Föreläsning om Magnetsjukhus

  8 december 2016
  Under Sjuksköterskedagarna föreläste sjuksköterskorna Anita J. Meehan och Nicole Maurer, som båda arbetar vid Cleveland Clinic Akron General, om resan deras sjukhus gjort för att certifieras som Magnetsjukhus. För er som inte var på Sjuksköterskedagarna finns nu föreläsningen att se här.
 • Tillsammans tar vi ansvar för äldres munhälsa

  17 november 2016
  Den 17 november 2016 gick tandläkare, sjuksköterskor, tandhygienister, dietister och biståndsbedömare i ett gemensamt handlingsprogram ut och visar hur man vill och kan jobba för sköra, äldres munhälsa. Svensk sjuksköterskeförening anser att sjuksköterskan har ett ansvar för omvårdnad av munnen då den tillhör kroppen.
 • Sjuksköterskor hjälper drabbade på Haiti

  26 oktober 2016
  Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till Läkare utan gränsers insats i Haiti som drabbats hårt av orkanen Matthew. Föreningen skänker 1 krona per medlem, totalt 65 000 kr för att hjälpa de drabbade.
 • Ordföranderådet 2016

  6 oktober 2016
  Framtidens specialistutbildning för sjuksköterskor, ny kompetensbeskrivning för legitimerade sjuksköterskor, ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen diskuterades på Svensk sjuksköterskeförenings ordföranderåd den 5 oktober.
 • Nationella patientsäkerhetskonferensen 2016

  28 september 2016
  Ami Hommel, sjuksköterskeförenings ordförande, lyfte Magnetmodellen och vikten av ledarskap inom omvårdnad på den Nationella patientsäkerhetskonferensen den 21-22 september.
 • Föreningsstämma 2015

  23 juni 2016
  Svensk sjuksköterskeförenings föreningsstämma valde Ami Hommel till ny ordförande efter Ania Willman, som avgick efter nio år som ordförande. Föreningsstämman antog valberedningens förslag till styrelseledamöter och verksamhetsplanen för de kommande två åren.
 • Aktiviteter under Almedalsveckan

  17 maj 2016
  Svensk sjuksköterskeförening finns på plats under Almedalsveckan den 3–6 juli. Besök några av de seminarier som föreningen medverkar i och ta chansen att träffa vår ordförande Ami Hommel för att samtala om Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen.
 • Workshop om bedömning med AssCE-formuläret

  5 april 2016
  I Sjuksköterskornas hus anordnades den 4-5 april en workshop med fokus på bedömningen av studenter med hjälp av AssCE-formuläret på avancerad nivå.
 • Pernilla Rönntoft får Queen Silvia Nursing Award

  30 mars 2016
  Pernilla Rönntoft, specialistsjuksköterska inom äldrevård, har med sin idé om ett kompetensutvecklande "körkort" visat hur vård och omsorg av äldre kan förbättras. Stipendiet om 50 000 kronor delas ut av drottning Silvia den 17 maj i Stockholm.
 • Sjuksköterskor samlades runt flyktingsituationen

  28 januari 2016
  I Sjuksköterskornas hus anordnade Svensk sjuksköterskeförening i samarbete med Vårdförbundet en lyckad kväll om vad sjuksköterskor kan göra för flyktingsituationen. Kunskap delades och första steget mot ett faddernätverk till nyanlända togs.
 • Seger för Svensk sjuksköterskeförening

  3 november 2015
  För fem år sen krävde Svensk sjuksköterskeförening att föreskriften (SOSFS 2000:9) som tillät dispens för sjuksköterskestudenter att få vikariera som sjuksköterska skulle upphävas. Den andra november fattade Socialstyrelsen beslut om att upphäva föreskrifterna om undantag från kravet på legitimation för vikarier.
 • Stolt Ania Willman tackar för alla gåvor till Girl Child-fonden

  5 oktober 2015
  Girl Child Education Fund har fått in över 10 000 kronor i samband med att Ania Willman avtackades efter nio år som styrelseordförande i Sjuksköterskornas hus fredagen den 11 september.
 • Sjuksköterskor bidrar till att hjälpa människor på flykt

  14 september 2015
  Du som är medlem i Svensk sjuksköterskeförening har via föreningen bidragit med en krona till Röda Korsets hjälp för människor som är på flykt. Totalt skänker föreningen 70 000 kronor som bland annat går till akut nödhjälp, tak över huvudet och sjukvård.
 • Satsning på bättre vård vid kroniska sjukdomar

  25 augusti 2015
  Svensk sjuksköterskeförening har i samarbete med Nikola (Nätverket inom blås- och tarmfunktionsstörning) beviljats drygt 600 000 kronor av regeringens satsning på bättre vård vid kroniska sjukdomar.
 • Minskad risk för förväxling av läkemedel

  28 maj 2015
  På initiativ av Samverkan för Säker Vård, och i samarbete med bland andra Läkemedelsverket och Läkemedelsindustriföreningen, har märkningen av vissa läkemedelsförpackningar förändrats från och med april 2015.

Senast publicerad: 2015-10-19

Bli medlem

Som medlem i Svensk sjuksköterskeförening bidrar du till professionens utveckling.

Bli medlem
Bild på sjuksköterska

Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen

Magnetmodellen skulle kunna leda till engagerade, omvårdnadskompetenta chefer och ledare som satsar på kompetensutveckling inom omvårdnadsområdet för en bättre och säkrare vård, nöjdare patienter och en bättre ekonomi.

Läs mer i broschyren Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen
Omslag till Ledarskap för omvårdnad och Magnetmodellen