Foto från Workshop om Assce-formulär

Workshop om AssCE-formulär för avancerad nivå

Den 12-13 april 2018 anordnades den 6:e workshopen om AssCE-formulärens användning vid bedömning av studenter i verksamhetsförlagd utbildning i specialistsjuksköterske-utbildningar och i barnmorskeutbildningen. Lärare från 12 lärosäten deltog i workshopen som anordnades i ett samarbete mellan Högskolan i Gävle och Umeå universitet.

Syftet med årets workshop var att fortsätta diskussionen kring användandet av AssCE-formulären i de olika utbildningarna. Den första dagen handlade om hur AssCE-formulären utvecklats under en fem-årsperiod, bland annat genom lärarnas aktiva medverkan i de årliga workshopmötena. Vidare diskuterades i grupper erfarenheter av hur information till studenter, handledare och lärare om användningen av formuläret kan förbättras.

Under den andra dagen ställdes frågan - används AssCE-formuläret som en checklista, en struktur för diskussion eller som ett pedagogiskt hjälpmedel för lärande? Frågan följdes upp med diskussion. Vidare togs goda exempel upp om utveckling av innehållet i bedömningsdiskussionerna. Dagen avslutades med en överenskommelse om hur arbetet skall kunna fortsätta i form av en fortsättning med årliga workshopmöten.

Anordnare av workshopen var Gunilla Mårtensson och Anna Löfmark, Högskolan i Gävle och Pia Hedberg, Umeå universitet.

Nyheter, uttalanden och debattartiklar

 • Svensk sjuksköterskeförening söker Sakkunnig/Handläggare med huvudsaklig inriktning mot kvalitetsutveckling inom omvårdnad

  5 november 2019
  Svensk sjuksköterskeförening söker en sakkunnig inom kvalitetsutveckling, tillsvidare på heltid med tillträde snarast. Sista ansökningsdag 18 december.
 • Ta chansen och skicka in din fallstudie till International Council of Nurses

  27 augusti 2019
  I takt med att år 2020 har blivit utnämnd till sjuksköterskans och barnmorskans år av WHO siktar nu International Council of Nurses  2020, sjuksköterskornas och barnmorskornas år är en av de mest spännande tillfällena att främja omvårdnad världen ...
 • Kommunikationsinsats för god omvårdnad

  18 juni 2019
  Genom att synas mer och i många olika kanaler ville Svensk sjuksköterskeförening bidra till att stärka sjuksköterskans position inom omvårdnad, samt belysa att vi befinner oss på patientens sida. Kampanjen som pågått under två år (sommaren 2017 – sommaren
 • Uttalande från föreningsstämman

  17 juni 2019
  Omvårdnad handlar om att främja hälsa, lindra lidande och att främja en värdig död. Detta är centralt för sjuksköterskans arbete för patienters välbefinnande och möjlighet till återhämtning och ett värdigt liv. Avsaknaden av sjuksköterskor och specialists
 • Årets brobyggare 2019

  6 februari 2019
  I en komplicerad värld där vårdkedjor blir allt viktigare och stuprör ett allt större hinder, har sju tunga professionsföreträdare gått samman med Dagens Medicin för att belöna gott samarbete.
 • Säkrare med sjuksköterskor än läkarstudenter

  23 januari 2019
  läs Ami Hommel och Oili Dahls kommetar i Upsala nya tidning angående att vårdgivare på Akademiska sjukshuset i Uppsala är redo att ersätta legitimerade sjuksköterskor med ej legitimerad personal.
 • Minska förvirringen kring utbytta mediciner

  8 januari 2019
  Läs hela artikeln här
 • Byt inte ut specialistutbildade operationssjuksköterskor

  8 januari 2019
  Svensk sjuksköterskeförening har tillsammans med Riksföreningen för operationssjukvårds vetenskapliga råd och Riksföreningen för operationssjukvårds styrelse skrivit ett inlägg i Dagens Medicin.
 • Sara Nyström tilldelas Queen Silvia Nursing Award 2018

  23 december 2018
  I år tilldelas 23-åriga Sara Nyström från Linköpings universitet Queen Silvia Nursing Award för sin idé om värmetofflor för äldre. Tofflorna kombinerar teknologi och design som både förebygger fall och ökar komforten för äldre med frusna fötter och nedsatt cirkulation.
 • Följ patientens vitala parametrar

  3 december 2018
  National Early Warning Score (NEWS)